Rovnice nového bohatství

"Hra je jeden z nejefektivnějších způsobů, jak zjednodušit život. Přesně to jsme dělali jako děti, ale v dospělosti jsme si hrát zapomněli."

Tuto krásnou větu přinesl světu geniální Albert Einstein. A nejen tu, řekl taky, že "Radost vidět a rozumět, to je nejkrásnější dar přírody." a "Nejkrásnější a nejhlubší pocit jaký může člověk zažít je poznat tajemno." a taky, že  "Konec světa bude, až přestanou lidé zpívat."


Myslím, že to co přinesl světu tento muž bylo výjimečné a hravé. I kvůli němu jsem si říkal, že by bylo skvělé vytvořit nějakou funkční rovnici nového bohatství. Tady je:


(F+E) - (f/d) = oV=>W², tedy
(Fun+Engagement) - (fear/doubts) = original Value leading to Wealth multiplied.


Pro našince malý překlad s vysvětlením: Když děláte to co vás doopravdy baví, jste do toho skutečně plně ponoření a zbavíte se všech strachů a pochybností, dovolíte si tak vytvořit originální hodnotu, jež vás přivede k velkému bohatství. Tak nevím, ale něco uvnitř mi říká, že mistru A. by se to líbilo. Už jen proto, že byl přesvědčený o tom, že "Lidská představivost je daleko důležitejší než vědomosti."