Zakázané snění [Válka o vědomí 2]


Motto: Naše kultura nám zakazuje snít, protože snění je pro ni nebezpečné. Probuzené vědomé snění odvádí lidské bytosti od toho, čím je naše kultura zkázy, zpět do středu živoucí esence svobodného a volného bytí. Vypadá to, že právě nyní se v naší globalizované kultuře svádí neviditelný boj o naši nesmrtelnost.

Co společného má vyobrazení borových šišek ve vatikánských zahradách s podivným vyobrazením vlasů Buddhy? Proč má třetí oko z prastarých egyptských maleb spojitost s moderní neurovědou? Čeho se establishment bojí, že tak přehání péči o náš chrup a látku DMT, kterou běžně produkuje naše tělo, zařadil na seznam zakázaných drog? Jak moc nám mohou pomoci vizionářské rostliny na cestě poznání? To všechno jsou otázky, jež spolu souvisí víc, než by se mohlo na první pohled zdát. Jejich společným jmenovatelem je epifýza, neboli šišinka mozková. Pojďme si nejdřív ale shrnout známá fakta.Oficiální vědecký popis
 • Šišinka (epifýza, corpus pineale) je malý nepárový orgán, součást mezimozku (a konkrétně epithalamu). Je to endokrinní žláza produkující hormony melatonin a pravděpodobně i trofický hormon (glomerulotrofin) a endogenní halucinogen DMT. V některých kulturách byla šišinka označována jako "třetí oko" a považována za hlavní sídlo ducha.
 • Šišinka je hlavním místem tvorby spánkového hormonu melatoninu, který je z šišinky uvolňován do krevního oběhu. U savců a vyšších živočichů je melatonin důležitým hormonem ovlivňujícím cirkadiánní a cirkanuální biorytmy, spánek a bdění a činnost pohlavních žláz. Hladiny melatoninu jsou silně závislé na střídání světla a tmy.
 • Epifýza vzniká jako výchlipka proliferací ependymových buněk v zadní části stropové ploténky diencephala okolo 7. týdne. V tomto období do základů budoucí šišinky vrůstá též mezenchym. Okolo 14. týdne, nebo později, se zaplní prázdný prostor v původním základu a buňky se diferencují v charakteristické elementy.
 • Dnešní lidská epifýza se vyvinula z "třetího parietálního oka" před miliony let žijících plazů.
 • Fluoridy jsou soli kyseliny fluorovodíkové. Vzhledem k tomu, že fluor má největší elektronegativitu ze všech prvků, od kterých jsou známy nějaké sloučeniny, jedná se převážně o iontové sloučeniny, které v molekule obsahují anion F−.
 • Typické jsou pro epifýzu kalcifikované často lamelární konkrementy, tzv. mozkový písek (acervulus cerebri). Konkrementy mají nepravidelný tvar a jsou z látky neznámého bílkovinného původu.
 • Počet zrníček mozkového písku s věkem narůstá, takže zatímco během prvních deseti let života je můžeme nalézt přibližně u 12 % epifýz, u starších osob se už jedná o 70-80 %. Od puberty dochází v epifýze k degenerativním změnám. Objevuje se nejen více konkrementů, ale i více vaziva původem ze sept. Melatonin produkujícího parenchymu ubývá, a tak s věkem zároveň i klesá produkce melatoninu. U starších lidí je to asi pouhá čtvrtina hodnoty naměřené v mladém věku.
 • Nedostatek serotoninu na synapsích serotoninergních nervů je považován za jednu z patofyziologických poruch u pacientů s depresí (Höschl, 1998). S cílem stimulovat zvýšení syntézy serotoninu se v poslední době pacientům doporučuje fototerapie, obzvláště v zimě, kdy je zkrácená doba slunečního světla. Zdroj: Wikiskripta & WikipedieRozšířený popis

Ve 49. dnu života lidského plodu nově vytvořená šišinka vylučuje do mladého krevního řečiště substanci s názvem Dimethyltryptamin zkratka DMT, v tom okamžiku – jak říkají staré Védy – duše vstoupí do těla. Proniká k srdci a stoupá podél míchy a usadí se v malé žláze centra mozku – tzv. šišince (epifýze).
Epifýza, čili šišinka (corpus pineale) se nachází za třetí mozkovou komorou, ve střední linii (mezi oběma mozkovými hemisférami). Je orgánem citlivosti na světlo – „parietální oko“. Jeho název je odvozen od tvaru, který je podobný borové šišce (lacina pinea).
U dospělých lidí je asi 0,8 cm (0,3 palce) dlouhá a váží okolo 0,1 g (0,004 unce). Její průměr je relativně velký u dětí a začíná se zmenšovat s přicházející pubertou. Mikroskopicky je žláza tvořena pinalocyty (typické endokrinní buňky) a podporujícími buňkami, které jsou podobné astrocytům v mozku. U osob dospělých se často objevují v šišince na rentgenových snímcích usazeniny vápníku.
Zdroj: Monika Burzyńska

Vatikánské nádvoří s vyobrazením tvaru šišinsky mozkové.


Jednota a rovnováha

Již Herophilus si povšiml, že malý šišinkový útvar je jen jeden, na rozdíl od dalších struktur mozku, které mají zrcadla v levé a pravé polokouli. Je to první žláza, která se utváří v plodu, a je rozpoznatelná již ve 3 týdnech. Je také silně živena. Šišinka mozková je zásobována nejlepší krví, kyslíkem a směsí živin, v lidské anatomii dostupných, hned po ledvinách (jejichž funkcí je filtrovat nečistoty z krve). Díky této jedinečné a zvláštní anatomické konfiguraci Herophilus správně došel k závěru, že hraje značnou roli ve vědomí a je branou do našeho skutečného já.
Konečně něco, co dává smysl

A teď pravdivá filozofie o šišince na biomolekulární úrovni, která je opravdu velmi pečlivě skrývána před studenty medicíny. Během dne šišinka (ikdyž Wikipedie to říká jinak) je hlavním zdrojem serotoninu – hormonu našeho vnitřního štěstí. Je to rovněž jeden z neurotransmiterů. Právě na serotoninu záleží, jestli nervový signál dorazí do všech částí těla. Příliš nízká hladina serotoninu byla pozorována u lidí s depresí a také u lidí velmi agresivních. Během noci serotonin v šišince podléhá dalším proměnám na melatonin – to je hormon našich biologických životních cyklů. Kromě toho melatonin ovlivňuje endokrinní systém, obzvláště gonadotropní hormony – nejdůležitější hormony menstruačního cyklu a tvorbu zárodečných buněk. Melatonin zabraňuje předčasnému dospívání a jeho vývoj je úzce spjat s podněty světla a probíhá v souladu s ročním obdobím. Další funkce melatoninu jsou bílá místa na mapách lekářské vědy. Ale je známo, že za 3 – 4 hodiny spánku se v epifýze nahromadí dostatečné množství – začíná další fáze vnitřní alchymistické proměny… v hluboké tmě je melatonin syntetizován na neuropeptyd 5-MeO-DMT (jako “akashon”), který následně podléhá rychlé enzymatické přeměně v DMT – dimethyltryptamin – specifická sloučenina označovaná jako molekula duše…. V noci pak nejčastěji dochází k spontánnímu snění a astrálním projekcím…ale to je jen špička ledovce….

“Šišinka je orgán, který přijímá a zpracovává geometrické obrazy vesmíru. Všechny žlázy jsou připojeny k jemnému plánu s příslušnými geometrickými obrazci a šišinka, jak uvádí někteří mystici v sobě spojuje všechny původní formy. Přesně takto pracuje tato žláza s Akašou – záznamem všeho, co se děje ve vesmíru. Šišinka není jen orgánem, který přijímá a ukládá jemné informace a přechovává celý jejich záznam; je i tím, kde jsou zapsány individuální zkušenosti duše získané z mnoha životů.” 
Drunval Melchizedek – autor knihy Pravdivé tajemství květu života

DMT - vypínač filtrů vnímání

Dimethyltryptamin je velmi silný, přírodně se vyskytující halucinogen produkovaný rostlinami a přítomný v stopovém množství i v lidském těle. Vykazuje podobnost s dalšími halucinogeny, LSD a psilocybinem.
Tradiční "symbol" jihoamerických šamanů, DMT, silně připomíná jak melatonin, tak serotonin, a vyskytuje se přirozeně v některých tropických rostlinách, jakož i v lidském těle. Panuje názor, že uložený DMT je uvolňován ze šišinky mozkové těsně před smrtí, což způsobuje mimotělesné zážitky a mystické vize, hlášené přeživšími. Zatímco nejsou žádné empirické důkazy spojující šišinku mozkovou s produkcí DMT, její souvislost s melatoninem (ze kterého je vytvářen) tuto možnost zřejmě silně podporuje.
Dimetylotryptamin syntetizovaný v epifýze z tryptofanu, jemně řečeno, rozšiřuje naše vnímání. Zvýšená sekrece (vylučování) se děje ve chvíli, kdy se obrátíme do těla. Pak se samozřejmě setkáte s přesvědčením, že DMT je halucinogenní substance – silným psychedelikem, a že probuzená šišinka produkuje halucinace. Proto lidé ve stavu smrti a šoku mívají podobné “halucinace”.
Říká se, že DMT rozšiřuje vnímání – mám na mysli, že celkově odstraní nervové blokády. Abych byl upřímný v této době, kdy endokrinní DMT má vliv na nervový systém, začínáme konečně vidět těch 99,9913% Vesmíru. Nejedná se o halucinace – je to celý zbytek dosud neviditelného Vesmíru – Vesmíru s mnoha rozměry existencí najednou. Je to koncept, jak nakonec spatřit jiné inteligence, žijící v paralelních světech a navázat s nimi racionální komunikaci. V úzkém JÁ ( tedy střízlivém) je naše pozornost přivázána pouze na tuto úroveň reality.Vidíme pouze jen jeden tunel.
Zdroj: Monika Burzyńska


Na obrázku je kruh, který se objevil 23.července 2012 v obci Roundway a zobrazuje přesnou chemickou strukturu molekul DMT.Výňatky z rozhovoru s pokusnými uživateli DMT

Jodie: "Cítila jsem, co to znamená Bůh. Je to něco menšího než cokoliv. Je to všechno okolo všeho a je to uvnitř všeho v ten samý čas, určitým způsobem se to pohybuje, ale nikde to nemá startovní čáru. Bylo to jako cestování časem, ale neexistovalo tam žádné před ani potom, čas byl mimo. Brzy jsem zjistila, že země vibruje. Bylo to jako nepřetržité dýchání, ale nebylo to vidět. Byl to okraj všeho. Zničehonic mě obklopilo teplo, jako kdyby přese mě přejela vlna elektřiny. Nejdřív to bylo černé, pak červené a hned bílé, bylo to zaoblené a klenuté, jako bych byla někde na oběžné dráze. Moje tělo jako by zpívalo – všechno, co jsem dělala, bylo jako písnička. Skládala jsem symfonii. Škrábání a všechny pohyby byly v rytmu, nic nevybočovalo, byla jsem tak šťastná. Viděla jsem taky všechnu tu zábavu – nezvyklé klaunské věci. Pak tam byli takoví malí elfíci. Neviděla jsem je, nikdo nemůže, ale oni mi dovolili pochopit, že tam jsou. Byla jsem šťastná a říkala si: „Jo, tohle je to místo, kde bych měla žít.“"
Oren: "Byla to jedna z nejsilnějších věcí, které jsem zažil. Celá místnost tančila. Nalevo jsem viděl fantazii. Procházel jsem něčím kurva hustým. Byl jsem mimo vědomí, ale byl jsem při vědomí a nechtěl jsem, abych byl připoután k téhle fyzické říši. Měl jsem tolik snů a tolik věcí se kolem mě dělo. Celý to byl v podstatě koncentrovaný sen. Byl jsem vzhůru, ale nemohl jsem ten sen zastavit."

Taylor: "Zasáhlo mě to fakt rychle. Po druhém natáhnutí jsem si myslela, že jsou všude kolem pružiny. Barevné pružiny a všechny se blížily k mému obličeji, ale neútočily na mě. Všude byly barvy a já byla v místnosti, kterou jsem si vysnila a všechny ty barvy se ke mně blížily stejně jako pružiny. Bylo to nádherné. Cítila jsem, jako bych byla neuvěřitelně těžká. Nedokázala jsem zvednout láhev na inhalaci, dokonce ani zapalovač. Bylo to příjemných 15 minut, ale mohlo to klidně být jenom 30 vteřin. Barvy byly fakt úžasný – hodně zelené, hodně světla. Měla jsem pocit, jako bych se na sebe dívala skrz zeď. Zvuk foťáku byl vážně divnej."Adam: "Zpočátku to vypadalo, jako bych skočil do kaleidoskopu. Pak tam byly pyramidy, pak symboly obklopující pyramidy a pak se začaly rozpouštět a všechno se propojovalo. Cítil jsem se jako bych byl v nekonečné blízkosti někomu. Všude byla láska, vřelost, kozy a med. Bylo to jako by slunce svítilo přímo a jenom sem. Necítil jsem žádný supermega velký teplo, byla to spíš jenom příjemná záře."

Joshua:  "Když mě to nakoplo, místnost se začala roztahovat a stahovat – jako by dýchala. Pak jsem začal kulhat. Kdysi jsem si říkal, jak by to mělo vypadat, kdybych byl v děloze – takhle. Všechno bylo bezpečné a teplé. Všechno bylo proměnlivé a já si představoval nestálost slunce. Z nějakého důvodu jsem začal plakat. Pamatuji se, že jsem nad něčím přemýšlel, byla v tom pro mě nějaká zpráva…"

Sarah: "Všechno vypadalo jako obraz. Moje vlasy byly jako špagety. Každý úhel se ztrojnásobil. Všechno mělo najednou úhel. V jednu chvíli to bylo fakt divný. Připadalo mi, jako by se místnost smršťovala a tlačila se na mě, všechno bylo malé a najednou byla všude jenom bílá barva. Bylo tam tak moc bílé…"
Zdroj: John Barclay
Nezralá 60. léta

Využití psychedelik je, podle Ricka Strassmana v knize DMT - Molekula duše, obrovské. Ať už začíná šamany, kteří pomocí psychedelik vykonávali přechodové rituály, díky kterým viděli do hyperprostoru, přes africká náboženství užívající ibogain k dosahu kontaktu se zemřelými, přes Latinskou Ameriku a známou ayahuascu, používanou pro přístup k jiným světům, vstup do říše duchovního léčení pomocí kaktusu peyotl v Severní Americe, konče psychedelickou psychoterapii, využívanou věhlasnými psychiatry s pozitivními výsledky na diagnózách pacientů, či osobního využití pro rozvoj myšlení, fantazie a umělecké inspirace. Psychedelika však v očích neznalé, neinformované a médií ovlivněné společnosti 60. let představovaly jednu z největších hrozeb, kdy LSD pohltilo půlku světa a zneužití spolu s nekontrolováním požíváním tohoto psychedelika vedlo ke katastrofám, jež měly za následek spousty vražd, sebevražd a novorozence s vadami, či poškozenými chromozomy. Psychedelika tak byla postavena na okraj společnosti, jejich používání v terapeutických metodách, které dřív léčily pacienty s kompulzivně-obsedantní poruchou, bylo zakázáno a většině psychedelických látkek byla vzata legalita.Pobyt v temnotě

Tato praktika - pobyt v izolaci celkové smyslové deprivace (sedět sám v naprosté tmě bez zvuků) - existuje v Tibetu, a je to jedna z praktik Tao v buddhismu. Je známá v mnoha kmenových kulturách. Po několika dnech strávených v absolutní tmě, obrazy uvnitř hlavy vycházejí ven a jsou tak reálné jako ve skutečnosti. Tato praktika poskytuje obrovskou expanzi vnímání. Pokud jde o biochemii mozku – tak dlouhé pobývání ve tmě způsobuje nahromadění melatoninu. V další fázi nastupuje pinolin – šišinka mozková vylučuje endogenní inhibitor (beta-karbolin) enzym MAO – enzym, který rozkládá melatonin.Ve fázi pinolinu je MAO inhibován a z melatoninu v šišince začne syntetizovat pinolin,a následně z něj 5-MeO-DMT, který znovu nerozkládá MAO (protože je inaktivován), takže 5-MeO-DMT (jako „akašon“) šišinka začíná syntetizovat DMT. To je, když se obrazy z vaší hlavy začínají pohybovat doslova za hranicemi lebky – a to v přesném slova smyslu. To je místo, kde se sny realizují ihned… Zdroj: Monika Burzyńska

Jak to vypadá technicky
 • Den 1-3 – fáze melatoninová - Fáze snového bdění
 • Den 3-5 – fáze pinolinu - První vize,astrální cestování
 • Den 6-8 – fáze 5 – MeO–DMT - Pomalu se otevírá vnitřní zrak, zvyšuje telepatie,intuice
 • Den 9-12 – fáze DMT - Vize zesilují, otevírá se vnímání alternativních světů a paralelních realit. Někteří mluví o ultrafialovém a infračerveném vidění v tomto stavu. Pokles potřeby spánku – spánek přichází jako jóga, čili meditace se zachováním neustálého vědomí.

Přehnaní péče o náš chrup

Ohledně aktivity přidávání syntetického fluoridu do vody byly jisté kontroverze, ale nebylo jich dost. Závažnost této problematiky je větší, než většina chápe. Fluorizace patří spolu s GMO a nakažlivými nucenými vakcínami k největším zločinům proti lidskosti.
Záplava fluoridů sodného v pitné vodě a potravinách také vytváří další závažnější zdravotní problémy, které nejsou široce publikované, ba jsou dokonce potlačované. Nicméně mimo fluorózy spojily nezávislé laboratoře a uznávaní výzkumníci s dlouhodobým denním požíváním fluoridu sodného následující zdravotní problémy:
 • Rakovina
 • Genetické poškození DNA
 • Narušení štítné žlázy – ovlivňující celý endokrinní systém a vedoucí k obezitě
 • Neurologické nemoci – snížené IQ a neschopnost se soustředit, letargie a únava
 • Alzheimerova nemoc
 • Narušení melatoninu, snižuje imunitu vůči rakovině, urychluje stárnutí, způsobuje poruchy spánku
 • Šišinka mozková, zvápenatění, které ucpává tuto žlázu nacházející se uprostřed mozku

Zvápenatění šišinky mozkové

Během 90. let v Anglii vědkyně jménem Jennifer Luke provedla první studii účinků fluoridu sodného na šišinku mozkovou. Zjistila, že šišinka mozková, nacházející se uprostřed mozku, je cílem fluoridu. Šišinka prostě absorbuje více fluoridu, než jakákoliv jiná fyzická hmota v těle, dokonce víc než kosti. Kvůli významu šišinky mozkové pro endokrinní systém znamenaly její závěry průlom. Její studie poskytla chybějící článek u spousty fyziologických poškození způsobených fluoridem sodným, které byly předjímány hypoteticky, ale nebyly pozitivně dány do souvislosti. Skutečný hlavní zdroj řetězové reakce zablokované endokrinní aktivity byl nalezen. Častá expozice venkovnímu slunci, zhruba po 20 minut, pomůže fluoridem zvápenatělou šišinku mozkovou stimulovat. Jen zajistěte, abyste si sundali klobouk. Je to důležitější, než většina lidí chápe, protože šišinka mozková ovlivňuje tolik dalších enzymů a endokrinní aktivity, včetně tvorby melatoninu.
Zdroj: Paul Fassa
Dosah vnějšího prostředí

Zasahování do šišinky mozkové z prostředí je všudypřítomné. Dvěma největšími antagonisty jsou elektromagnetické záření a fluorid. Studie na křečcích prokázaly, že expozice poli o 60 Hz (přesně proud v elektrické síti) výrazně snížila schopnost šišinky mozkové vytvářet melatonin během nočních cyklů. Akutní expozice magnetickému poli opětovně ztlumila nárůst a potlačila trvání nočního nárůstu melatoninu. Studie na lidech, kteří byli vystaveni magnetickým polím o 60 Hz, tuto anomálii také prokázaly. Je úzkostné to zjistit, protože jsme všichni doslova obklopeni elektrickými poli o 60 Hz, doma, v práci a venku, kde jsou transformátory téměř nad každou ulicí. Před tímto typem záření není úniku, vyjma útěku do odlehlé neobydlené oblasti. Ale i tam by mohla být šišinka pod útokem. Vzpomínáte na HAARP? Ohřívač ionosféry vymyšlený a patentovaný Richardem Eastlundem, který byl rychle zabaven ministerstvem obrany, předán Raytheon a rozvinut do zbraňového systému? Část patentu popisuje, jak silné záření extrémně nízké frekvence (ELF) je schopné způsobit akutní otupělost a zasahovat do regulace tepla - fungování šišinky mozkové...Nejvyšší čas se ve výčtu faktů zastavit, protože začínají nebezpečně připomínat onu známou konspirační agendu, kterou nepodpořím, ani kdyby byla sebefaktičtější, už jen kvůli tomu, jaký druh energie nese. Nezodpovězených otázek kolem šišinky mozkové je ovšem stále celá řada a doporučuji, jako ostatně vždy, použít selský rozum. Ten se vždy opírá o vlastní pocity. V každém případě nám naše kultura zakazuje snít, protože snění je pro ni nebezpečné. Probuzené vědomé snění odvádí lidské bytosti od toho, čím je naše kultura zkázy, zpět do středu živoucí esence svobodného a volného bytí. Vypadá to, že právě nyní se v naší globalizované kultuře svádí neviditelný boj o naši nesmrtelnost a v středu tohoto boje stojíme každý - sám za sebe.

P.S. Našel jsem pár praktických tipů, jak aktivovat (odvápnit) šišinku, třeba se vám budou hodit.
 • Neužívejte fluorid
Pro efektivní odstranění fluoridů z pitné vody, budete muset použít na čištění vody systém, který má speciální filtr s názvem aktivovaného oxidu hlinitého (AAL). Vodní filtry s reverzní osmózou jsou také skvělé na odstranění fluoridů. Co se týče zubní pasty, používejte pouze pasty bez fluoridu.
 • Užívejte jód
Studie prokázaly, že jód může pomoci tělu odebrat fluorid. Nedoporučuje se užívat jodid draselný, protože může způsobit toxické nahromadění, a to zejména tehdy, pokud je užíván po dlouhou dobu. U potravin se doporučuje jíst organické řasy, protože mají vysoký obsah přírodního jódu.
 • Jezte biopotraviny
Většina potravin, které nejsou organického původu, obvykle obsahuje škodlivé syntetické chemikálie a těžké kovy. Mnoho z těchto toxinů je škodlivých pro epifýzu. Chcete-li snížit úroveň těchto toxinů ve vašem těle, jezte biopotraviny. Jsou vyráběny podle pravidel, u nichž lze předpokládát, že neobsahují škodlivé syntetické chemikálie a geneticky modifikované přísady.
Hladiny živin v organických potravinách jsou obvykle vyšší než u běžných potravin. Mnoho z těchto živin je nezbytných pro čištění toxinů z těla. Hořčík a vápník jsou dvě důležité látky pro vaše tělo, jež pomáhají eliminovat toxiny, zejména fluorid.
 • Konzumujte přírodní máselný olej a olej z tresčích jater
Vysoce vitamínový máselný olej a olej z tresčích jater jsou velmi prospěšné pro šišinku, protože pomáhají odvápňování vápenatých usazenin.
 • Stimulujte se zvukem
Šišinka mozková reaguje na světlo, rádiové frekvence a záření ELF - extrémy elektromagnetického spektra. Zvukové vlny jsou rovněž součástí tohoto spektra. Schopnost něčeho tak prostého, jako je zvuk, pronikat naší lebkou a transformovat funkci a strukturu našeho mozku je těžko představitelná, přesto však po tisíciletí prováděna např. šamanskými bubny, zpěvem nebo recitováním manter a v dnešní době pomocí tzv. binaurálních zvuků. Níže přikládám nahrávku frekvence 936 Hz, jež by také mohla pomoci.
 • Vystavujte se slunečnímu svitu
Pokud se čelem (třetím okem) nastavíme ke slunci, přijímáme informace, které působí na hypofýzu a šišinku. Pokud se podíváme na šišinku pod mikroskopem, uvidíme, že tato žláza s vnitřní sekrecí je pokryta neobvyklou krystalovou strukturou, která funguje jako anténa a je vnímavá na elektromagnetickou stimulaci. Pokud se tedy nastavíme směrem ke slunci, stáváme se "lidským rádiem", které přijímá signál ze slunce. Pokud je šišinka anténa, co je baterie? Baterie je solární plexus, který je v kontaktu s celým vesmírem a slouží jako prostředník komunikace mezi člověkem a vesmírem. Solární plexus (všimněte si názvu solární) je solární baterií, která nás zásobuje energií. Pokud je solární plexus nabíjen, přijímání šišinky je znásobeno. Nejlepší je nabíjet solární plexus tím, že se nastavíte na slunce v Y - pozici, nohy u sebe a ruce natažené od sebe. Starodávní Řekové a indiáni věděli, že Y - pozicí přijímají sluneční éterické záření. Dále sluneční světlo aktivuje srdeční čakru, probouzí naši energii a šestý smysl vytvářející intuici. Ranní a večerní pozdrav slunci také rozhodně nemůže uškodit.
 • Vědomě dýchejte, meditujte a zpívejte
Šišinka mozková sedí na střeše třetí komory mozku, přímo za kořenem nosu, a plave v malém jezírku mozkomíšní tekutiny. Nemá mozko-krevní bariéru jako mozkové struktury, kde jisté molekuly v obíhající krvi jsou blokovány. Místo toho se spoléhá na neustálou dodávku krve, dodávané prostřednictvím obzvláště bohaté vaskulární sítě. Aktivity jako rytmické dýchání a chvalozpěvy vytváří na kyslík bohatou dodávku šišince mozkové. Mnoho jogínů popisuje, že cílem jejich dýchací techniky je zvýšit srdeční tep, a snížit krevní tlak. Ironicky se právě toto děje těsně předtím, než zemřeme. Je možné, že cílem této procedury je uvolnit DMT, o kterém mnozí věří, že je v šišince uložen. Pamatujte, DMT je psychedeliím tělu vlastní. Je to neurochemikálie specificky vytvořená k tomu, aby umožnila zaměřit naše myšlení dovnitř. Ačkoliv přesná chemická reakce není zatím chápána, DMT umožňuje, aby synaptické cesty unikly z běžných tras a umožnily se nové myšlenky a vjemy. Nadřízenost specifických hemisfér je zrušena, což umožňuje to, co lze popsat jako nesouměřitelné - faktické reality, které nemohou být racionálně (příčina-následek) vysvětleny, jsou však přesto skutečné. Všechny tyto nezbytné předpoklady jsou potřeba, abychom se postavili unikajícímu já.

Podpořte nás