Přinese kolaps EU nový světový řád?

Jak to frčí za zdmi Evropského Parlamentu? O čem se tam běžně hovoří a co se projednává? Jaké nové vize pro nás mají připravené evropští politici? Pracuje se tam výhradně ve prospěch a rozvoj občanů členských statů EU? Nebo jde o tiché soustřeďování moci do rukou úzké skupiny lidí výměnou za tučné diety pro herce ve vedlejších rolích? To jsou otázky, na něž vě těšině domácích mainstreamových médií odpověď nenajdete. Podívejte se na vložená videa a sami si udělejte vlastní obraz o tom, za jak dlouho Evropa zkolabuje (o tom že zkolabuje už snad nepochybuje nikdo soudný) a co nám po kolapsu nabídnou politici. Byl bych velmi, velmi obezřetný, už jen proto, že slovy pana Barrosa: "V krizi jsou lidé více otevření změnám."


P.S. Všechna videa jsou opatřena českými titulky.