Peníze (a jejich nejistá budoucnost)

Motto: Nejhorší forma forma otroctví je ta, kde si otroci své otroctví už ani neuvědomují.


Za poslední tři tisíce let se toho zase tolik nezměnilo. Máme nové vládce (říkají si politici), nová pravidla (říká se jim zákony) a nové pojmy (říká se tomu vědecký popis světa). Máme také nové iluze o svobodném výběru (říká se jim volby do parlamentu) a iluzi pestrosti (říká se jí marketing a reklama). A pak poměry, jak říkával Josef Švejk, ty se rozhodně zlepšily. Už nám nehrozí celoživotní galeje nebo pití rozžhaveného olova. Už nás neposílají do arén bojovat se lvy, ani nerozdělávají oheň na hranicích. Boha dnes totiž nahradily peníze, Bibli Milton Friedman a inkvizitory exekutoři. Něco ale zůstalo - strach.

Osobně proti penězům vůbec nic nemám, tedy proti jejich původnímu záměru být nástrojem pro jednodušší obchod. Peníze samy o sobě nejsou zlé, ani nečisté. V neutrálním pojetí jsou (nebo spíš původně byly) pouhým nástrojem, který vyjadřoval tok energie, jenž nesl určitou formu hodnoty. Jejich původní záměr byl dobrý a dobro také v prvotní fázi přinesly. To že jsou dnešními vládci v důsledku jejich nenažranosti prakticky znehodnocené je jen odrazem nemoci, kterou je naše kultura zasažena. Ještě když jsem byl dítě, byla na (dokonce komunistických) penězích zmínka o tom, že "sú kryté zlatom a ostatními aktívami Štátnej banky československej". O tom ale nechci hovořit. Chci hovořit o tom, že nejhorší forma otroctví je ta, kdy si otroci své otroctví už ani neuvědomují. A přesně to se nám dnes stalo. Nemáme s kým bojovat, protože všechen ten zmatek jsme si způsobili sami. Jen jsme přitakali něčemu, na co jsme neměli dosah a teď se v tom až po krk topíme. Peníze se proměnily z nástroje pro jednodušší obchod v nástroj moci. A ta se, jak dobře víme, nejlépe udržuje strachem. Strach byl vždy to, čím elity udržovaly masu na uzdě. A nadidea bylo to, kvůli čemu se skvěle vraždilo i prohlašovalo za svaté - tedy ve středověku. Dnes se to samé děje kolem peněz, novodobého Boha, jemuž neváháme upsat duši. A přesně o tom, je má dnešní přednáška v pořadu 'Inspirativní salón' na půdě Prague Business Clubu. Carpe Diem!