Stojíme na prahu nového popisu reality

Motto: "Vážně věříš, že tam měsíc není, když se nikdo nedívá?"

Stojíme na prahu nového popisu toho, co považujeme za realitu. Vše, co vnímáme a dosud považujeme za skálopevně usazenou realitu je jen předmětem dohody a z ní vyplývajícího popisu toho, co nazýváme realitou. Popis je filtrem toho, na co se zaměřujeme a co zpětně pouštíme do svého vědomí. Jak říká jeden z kvantových vědců: "Realita je filozofický koncept, který připisujeme něčemu, co je reálné.", případně "Realita je sada věcí, které považujeme za fakta." Nyní to vypadá, že lidstvo je připraveno tuto dohodu změnit a otevřít dveře do nových možností. Vše nasvědčuje tomu, že jsme připraveni si společně vysnít (sněním rozumím skutečně živou představivost) nový záměr. Vše je všude připraveno (ikdyž to tak na první pohled nevypadá) a sešlo se v jednom bodu, kde to už jen vyčkává na svůj správný moment. Náš starý čas se naplnil a otvírá se brána k nové realitě. Všechno je jinak a všechno je platné. Dávné vědění starých čarodějů, kosmologický jazyk matematiky, prastaré duchovní texty všech tradic, nejnovější objevy genetiky, nové koncepty filozofie, moderní šamanské poznatky, popis materia pomocí kvantové fyziky, nová umění všeho druhu, i to něco živé ukryté hluboko v každém z nás je připraveno se pustit.

Stojíme na prahu nového popisu reality. Jak zareagujeme na nové možnosti nekonečna? Musím říct, že je mi velmi blízký popis reality, definovaný jako "inteligentní rozmluva s vesmírem", přičemž inteligencí je myšleno živé vědomí, jehož jsme nositeli. Vše je připraveno a čeká na někoho, kdo přinese jasný, lehký a elegantní popis. Žádná evoluce - ta je předmětem staré dohody vnmání časoprostoru - ale světelný kvantový skok ve vědomí. Branou vlastního vědomí projdeme zcela nenásilně a vlastně i zcela bezúsilně do nové reality. Zajímavé je, že její kontury si nyní nedokážeme živě představit, protože veškeré současné představy se opírají o 'možné' a 'nemožné', vyplývající ze starého popisu reality. Možné a nemožné se stírá společně se starým konceptuálním popisem světa. Vše se děje naráz v několika paralelních vesmírech a vše je předmětem našeho navýšeného svobodného vědomí a záměru (úhlu pohledu), který nám přináší požadovanou realitu. Stačí si vě vědomí 'stoupnout' malinko jinam a realita se okamžitě 'kouzelně' promění. Zároveň půjde čím dál víc také o to, 'umět' si 'stoupnost' na správné místo, v souladu s vlastním vědomým záměrem.


Otvírají se nám obrovské nové možnosti. Materium, tedy veškerý známý, na hmotě založený, současný popis reality je tvořen pouze několika základními (elementárními) částicemi, jež mají energetikou podstatu a povahu. To, jak drží pohromadě (a co se díky tomu jeví být realitou) je předmětem dohody (společného záměru lidí). Přesně jak říkají mexičtí indiáni: "Svět je to, co si myslí většina." Naše dosavadní dohoda byla a stále je natolik silná, že dokáže držet náš současný svět pohromadě, tak jak ho známe. A to přesto, že i v naší realitě jsme občas konfrontováni s tzv. 'paranormální jevy'. Občas se totiž i do naší 'pevné' reality dostane něco, co neumíme popsat, proto to takto nazveme a raději už se tím dál do hloubky nezabýváme, protože se podvědomě obáváme, že bychom mohli přijít na něco, co by otřáslo naším popisem světa. Zcela oprávněně. Bojíme se hlubokého neznáma, jež začíná za okraji našeho popisu.Vše v Univerzu se odjakživa projevuje dvěma základními aspekty (dvěma stranami téže mince) - jako svět materie a svět Ducha. Vše živé je tak či onak konfrontováno s oběma jeho částmi. Díky Bohu za moderní kvantové vědce, kteří zkoumají a přinášejí nové popisy světa materie, jakož i za šamany, kteří zkoumají a nosí nové objevy ze světa Ducha. Pro mě jsou oba tyto výzkumné proudy naproto naroveň a zřetelně vidím, jak se k sobě prostřednictvím svých výzkumů vzájemně přibližují. Zajímavé je, že zkoumání světa Ducha nevyžaduje tak vysoké materiální nároky. Ale vlastně je to logické. Mám pocit, že nezávislý popis obou aspektů reality se dostává do bodu velkého Univerzálního poznání, který přinese žena ze Západu (jak asi před rokem předpověděl DalaiLama) a že se tak stane prostřednictvím elegantně definovaného popisu nové reality. Staré a ryzí se potká s novým a originálním. Tímto momentem se otevře průchod ve vědomí každého Člověka a bude na každém z nás, jak dokážeme v dokonalé rovnováze mezi světem materie a světem Ducha projít branou vlastního vědomí do nové reality. Podívejte se na velmi zajímavý film na toto téma, ve kterém mě nejvíc zaujal nejnovější objev německých vědců - totiž že vesmír zpívá -, což se jim dokonce podařilo zvukově zachytit a nahrát. Tak zrovna tohle šamani vědí odpradávna. Naprotosto souhlasím s Jardou Duškem, že rok 2012 bude rokem zázraků. Už se dějí.