Světový mír je produkt našeho vědomí

Světový mír je produkt našeho vědomí a je výhradně předmětem naší osobní volby. Ve stejnou chvíli můžeme být se všemi a se vším spojenou soustavou elementárních energetických částic, které jsou navzájem propojeny univerzální silou sdíleného vědomí, bytí v souladu, vyznačujícího se hlubokým mírem a celkovou harmonií soucitné ko-existence - můžeme tomu říkat jakkoli, klidně i LaLaLand, já tomu říkám BÝT VE SVĚTĚ 2.0. Zároveň však, ve stejnou chvíli, můžeme být individuální, emocemi ovládanou, egocentrickou osobností, která se cítí být oddělená od celku ostatních živých bytostí, energeticky žije na jejich úkor (protože sama nikdy nemá dost) a svůj vniřní svět, který prožívá v hluboké disharmonii, následně projektuje do světa mezi ostatní živá bytí - to nazývám BÝT VE SVĚTĚ 1.0. Myslím, že sami velmi dobře cítíme, kde jsme se jako lidstvo ocitli - naše kultura je vyšinutá hluboko do světa egomaniackých hladových duchů, které považujeme za současné vůdce světa 1.0.

Zároveň se ale čím dál víc lidí dobrovolně pouští pojetí světa 1.0 a odchází do nové reality světa 2.0. Ptáte se jak na to? Jak je možné 'odejít' a zachovat si přitom lidskou formu a hmotnou existenci? Vše je otázkou našeho vědomí, které tím, jak se rozšiřuje, vytváří bránu pro přechod. Jediný, mně známý, průchod ze světa 1.0 do světa 2.0 vede naším vědomím. Lidský mozek je hmotnou manifestací vědomí člověka. Elektrochemické procesy, které v něm probíhají, odrážejí na hmotné úrovni abstraktní rovinu vědomí a je zajímavé, že mozkové hemisféry jsou vůči vědomí člověka v zrcadlovém postavení - levá strana vědomí odpovídá pravé mozkové hemisféře a pravá strana vědomí odpovídá levé hemisféře. Venkovní vjemy (zrakové, sluchové, čichové apod.) jsou permanentně převáděny prostřednictívm mozkových hemisfér pomocí nekonečného pohybu v podobě ležaté osmičky, kde se volná energie Univerza zpracovává a proměňuje ve vědomou zkušenost člověka. Vědomí člověka se díky tomuto procesu rozšiřuje a volná energie Univerza se zachovává v podobě lidskou bytostí obohacené zkušenosti. To je pro oba - vlonou energii Univerza i Člověka poznání velmi výhodné.

Tak to je v kostce princip bytí ve světě 1.0 vs. bytí ve světě 2.0, mezi kterými vede jen velmi tenká linka v podobě zhruba 300 miliónů axonálních vláken, nazvaných corpus callosum. Je čistě předmětem naší osobní volby, kde se právě nacházíme, jak se daří nám osobně i světu, ve kterém žijeme. Nic takového jako vina neexistuje. Ani naše, ani jejich. Nic takového jako JÁ neexistuje. Stejně jako neexistuje dělení na my a oni. Jsme jen teď a tady v dokonalém bytí, které je připraveno vytvářet zázraky. Nic víc, nic míň. Jediné co máme k dispozici je naše již nyní dokonalé bytí, čím dál víc zhušťující se čas a vědomí spojené s lidským tělem - lepší kompzici si lze jen stěží představit. Co z těchto tří ingrediencí vytvarujeme a čím sebe a svět obohatíme je jen a jen na nás. Podívejte se na výjimečné vystoupení neurovědkyně a neuroložky, Jill Bolte Taylorové, které se naskytla výzkumná příležitost, kterou by si ale jen málo neurovědců přálo zažít. Prodělala rozsáhlou mozkovou mrtvici, během níž sledovala, jak se její levosférové mozkové funkce - pohyb, řeč a vědomí sebe sama - postupně jedna po druhé vypínají. Co při tom objevila je ohromující a fascinující příběh.