Tajemství života na Zemi odhaleno: pocházíme z hvězd

Motto: Tu se ukázalo na nebi jiné znamení: veliký ohnivý drak s deseti rohy a sedmi hlavami, a na každé hlavě měl královskou korunuOcasem smetl třetinu hvězd z nebe a svrhl je na zem.   Zjevení Janovo 12


Světově uznávaný a široce respektovaný etnolog, univerzitní profesor a praktikující šaman Michael Harner popisuje ve své knize 'Cesta šamana' mocné ayahuascové putování, které podnikl během své návštěvy u indiánského kmene Konibů v šedesátých letech minulého století. Během jejího dramatického průběhu prodělal tzv. 'near-to-death-experience' (zážitek blízké smrti), během kterého mu bylo vyjeveno tajemství vzniku života na Zemi, jež je obvykle zprostředkováno pouze umírajícím. Harner vstoupil do světa podivných božstev s ptačí hlavou a plazivých tvorů podobných drakům, kteří si činili nárok být skutečnými pány tohoto světa.


„Byl jsem přesvědčen, že umírám. Když jsem se pokusil smířit s osudem, nejnižší část mého mozku začala vysílat ještě silnější vidění a informace. Bylo mi ‚řečeno‘, že tento nový materiál dostávám, protože umírám a ‚není nebezpečné‘, abych tato tajemství poznal. Oznámili mi, že jsou to tajemství chráněná pro umírající a mrtvé. Pouze mlhavě jsem mohl rozlišovat ty, kdož mi tyto myšlenky sdělovaly: gigantické plazící se bytosti, líně ležící v hlubinách mého mozku v místech, kde se setkává s vrcholem páteře. Mohl jsem jen smutně hledět do pochmurných, temných hlubin. Pak mi promítly vizuální scénu. Nejdříve mi ukázaly planetu Zem, její podobu v dávných časech. Dříve, než se na ní objevil život. Viděl jsem oceán, holou souš a jasné, modré nebe. Později z nebe padaly stovky černých skvrn. Dopadaly na pustou Zem přede mnou. Viděl jsem, že ve skutečnosti byly skvrny veliké, zářící, černé bytosti s krátkými a tlustými křídly, jako měl pterodaktyl a ohromnými těly, podobnými velrybě. Letěly dolů zcela vyčerpány svým cestováním. Dlouho odpočívaly. Vysvětlily mi, že přiletěly odněkud z vesmíru. Přiletěly na Zem, aby se zachránily před nepřítelem. Tyto bytosti mi pak ukázaly, jak na planetě vytvořily život, aby se uprostřed pestrých forem ukryly a tak zamaskovaly svou přítomnost. Naskytl se mi velkolepý pohled na vznik života, na to, jak se stovky milionů let přizpůsoboval, v rozsahu, který nelze popsat. Dověděl jsem se, že tyto bytosti podobné draku jsou uvnitř všech forem života. Včetně člověka. Řekly mi, že jsou skutečnými pány lidstva a celé planety. My, lidé, jsme jen jejich prostorem a sluhy. Proto se mnou mohly mluvit z mého nitra.“ 
Další den se Harner vydal za místními křesťanskými misionáři Bobem a Millie: "Pár misionářů, jenž zdaleka převyšoval průměrné evangelíky vysílané z USA. Byli přátelští, veselí a soucitní. Převyprávěl jsem jim svůj příběh. Když jsem jim popisoval plazy dštící vodu ze své tlamy, vyměnili si pohledy, došli pro Bibli a přečetli mi následující  řádku z Knihy Zjevení, Kapitola 12: '... a had vyvrhl ze své tlamy vodu jako povodeň...', vysvětlili mi, že slovo 'had' je v Bibli synonymem pro slova 'drak' nebo 'Satan'. Pak jsem vyprávěl dál. Když jsem došel k tomu, jak dračí bytosti utekly před nepřítelem z kosmu na Zem a přistály zde, aby se ukryly před nebezpečím, Boba a Millie to velmi rozrušilo a přečetli mi další pasáž z Knihy Zjevení, Kapitola 12. 'A strhla se bitva na nebi: Michael a jeho andělé se utkali s drakem. Drak i jeho andělé bojovali, ale nezvítězili, a nebylo již pro ně místa v nebi. A veliký drak, ten dávný had, zvaný Ďábel a Satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé.' Naslouchal jsem těm slovům s překvapením a údivem. Ti misonáři se na oplátku zdáli být ohromeni faktem, že ateistickému antropologovi, který vypil nápoj, jenž mu poskytl šaman, zjevně mohl být částečně vyjeven týž posvátný materiál, jako se nachází v Knize Zjevení."
Den poté se Harner rozhodl povědět o svém zážitku místnímu slepému šamanovi. "Velmi jsem dychtil po znaleckém posudku největšího odobrníka na nadpřirozené věci. Jednalo se o slepého šamana, který už měl za sebou mnoho výletů do spirituálního světa za pomoci ayahuascy. Zdálo se mi nanejvýš vhodné, aby slepý muž mohl být mým průvodcem po světě temnoty. Vzal jsem si zápisník a zašel za ním do jeho chýše. Kousek po kousku jsem mu popsal svá vidění. Napřed jsem mu řekl jen ty nejdůležitější body, takže když jsem se dostal k těm dračím bytostem, přeskočil jsem část o jejich příhodu z kosmu a pouze jsem řekl: 'byla tam taky obrovská černá zvířata, něco jako obrovští netopýři, delší než dům, která tvrdila, že jsou skuteční vládci světa.' Konibové nemají slovo pro 'draka', takže termín 'obrovský netopýr' byl tím nejpříhodnějším, co mě napadlo. Šaman slepýma očima pohlédl ke mně a s úšklebkem řeků: 'Ach, to oni tvrdí vždycky. Ale jsou to pouze Vládci vnější Temnoty.'  Pak ledabyle mávl směrem k obloze. Cítil jsem, jak mi mráz přejel po zádech, neboť jsem mu dosud neřekl, že jsem ve svém transu viděl, že přišli z vnějšího vesmíru. Byl jsem ohromen. To, co jsem prožil, bylo tomu bosému slepému šamanovi dobře známo. Věděl to z vlastních výzkumů toho stejného skrytého světa, do něhož jsem teď pronikl i já. V tom okamžiku jsem se rozhodl, že se dozvím o šamanismu vše."

Zajímavé je v této souvislosti zmínit mýtus o drakovi. Provází nás prakticky od nepaměti. Tradice výskytu draků je velice stará. Představa draků vznikala pravděpodobně mnohem dříve než lidstvo objevilo možnost své poznatky zapisovat. Existují doklady z antického Řecka, kde drak hlídal bájné zlaté rouno, ale vyskytují se i v akkadském eposu Enúma eliš napsaného mezi 18. - 7. stol. př. n. l. Zmiňují je i příběhy ze starodávného Egypta v podobě setkání boha Ra s hadím drakem Apopem. Dále se objevují v germánské mytologii, kdy se Thór utká s drakem podobně jako legenda o boji Siegfrieda  s drakem Fafnirem. Dračí síla, dračí vejce, dračí oko, dračí dech, dračí šupiny, dračí let... asociací a kulturálních odkazů na toto téma bychom objevili mnoho. Drak se vyskytuje po celém světě, napříč všemi většími kulturami a civilizacemi. Zachytávám ho jako zvláštní odkaz něčeho pra pra prastarého a prapůvodního, ukrytého někde v naší vlastní temné hlubině. Život na Zemi pokračuje tím, že se neustále magicky proměňuje a množí. Nejrůznější druhy zanikají, mutují, kříží se a nově vznikají. Pestrost života, do které se tito mýtičtí tvorové kdysi dávno ukryli je nezměrná a velkolepá. Zajímavé jsou také kulturální odlišnosti. Zatímco v asijské kultuře je drak symbolem síly, štěstí a vitality (v asijské kultuře jsou draci předmětem uctívání), v našich post-křesťanských podmínkách je drak spojován spíše se zlem, podlostí a lstivostí, což je pravděpodobně produktem středověkého obodbí křesťanského temna a dusna (evropští draci bývají zlí, pročež se je stateční rytíři snaží ulovit a usmrtit)

Pojďme se ale přesunout do moderní vědecké a na vědě založené doby. Co říkají o tajemství života na zemi vědci? Všem je nám dnes dobře známa Darwinova 'evoluční teorie', kterou jsme tak nějak přijali za svou jako moderní výklad světa. Na ní navázala moderní genetika svým objevem a popisem DNA (biochemického kódu života). Věda poskytuje jednu úžasnou věc - pomáhá nám 'vysvětlit neznámo' a je tak naší oporou proti jeho tlaku. Dříve tuto funkci zastával kmenový šaman, dnes je to globální vědec. A já každý den stojím v němém úžasu před zázrakem přibližování a spojování dávného vědění starých šamanů a moderní vědy. Přišel čas velkých objevů a odhalení. Jak říká Michael Harner: "Šaman i vědec, nejlepší z obou žasnou nad složitostí a velkolepostí vesmíru a přírody a uvědomují si, že během svého života probádají a pochopí pouze malou část jsoucna. Jak šaman, tak vědec se osobně snaží rozkrýt záhady vesmíru a oba věří, že hluboké kauzální procesy světa jsou běžnému pohledu skryty. Ani mistr šaman, ani mistr vědec nedovolí, aby do jejich výzkumů zasahovala dogmata církevních a politických autorit. Ne náhodu byl Galileo obviněn z čarodějnictví (tedy šamanismu)."

To celé vede k nutnému uvědomění si faktu, že jsme součástí něčeho daleko daleko většího a dalekosáhlejšího než je novodobý bůh 'peníze', že máme k dispozici něco o mnoho komplexnějšího a multifunkčnějšího než novodobé náboženství 'ekonomika', a že naše současná 'krize' je jen obrovskou příležitostí postoupit někam výš. Do vyšší úrovně uvědomění si sebe samých. Je to úžasná a obrovská příležitost, za kterou děkuji každý den svého života. Je to zázrak, že žiju právě v této době. Přestaňme se bát hněvu novodobého boha 'peníze' a všech jeho vykladačů v podobě byznysmenů, ekonomů, politiků a dalších podobných podvodníků všeho druhu. Bůh 'peníze' není! Uvěřili jsme kulturálnímu přeludu. Krade nám duši a zotročuje nás strachem. Vše se v naší kultuře točí kolem peněz. Přestaneme li v ně věřit, vše se v tichu a míru promění do nové reality. Bez dlouhých evolucí, nebo rychlých revolucí, bez nutnosti cokoli násilně měnit. Prostě začneme snít nový sen. To nadějné a nové vyjde na povrch jedině, pokud tomu dáme příležitost v nás samých. Jedna ku jedné. Teď.

Indiáni říkají, že když někdo zemře, vrací se zpět mezi hvězdy. Proto tak rádi sledují noční oblohu. Vidí své předky a rozmlouvají s nimi o minulosti, přitomnosti a budoucnosti. Na to jsme zapomněli. Zapomněli jsme, že jsme přišli z hvězd a k hvězdám míříme. Je na čase si vzpomenout. Podívejte se, co k tomu říká Dr. Neil deGrasse Tyson, americký astrofyzik, popularizátor vědy, ředitel Haydenova planetária a výzkumník při Americkém přírodovědném muzeu, jeden z deseti nejvlivnějších vědců současného světa. Tedy ryzí mistr vědy. A nezapomeňte na české titulky.