Svět 1.0 je jen dobře míněná iluze

Motto: "Lidé jsou tak prostomyslní a tolik se pachtí za tím, co právě potřebují, že kdo chce klamat, vždycky najde někoho, kdo se oklamat dá."
Niccolo Machiaveli z knihy 'Vladař' z roku 1550

Svět 1.0 je postaven na moci elity. Moc je definována tak, že jedinec nebo skupina (mocenská elita) donutí masu lidí myslet a cítit podle svých potřeb tím, že jí vytvoří (virtuální) realitu. To celé se děje na základě agrese a manipulace. Takto to funguje již od starověku a skvěle to popsal v šestnáctém století Niccolo Machiavelli v knize 'Vladař': "Lidé jsou tak prostomyslní a tolik se pachtí za tím, co právě potřebují, že kdo chce klamat, vždycky najde někoho, kdo se oklamat dá. Panovník má budit zdání, že je vlídný, věrný, lidský, upřímný a zbožný, a má takový být. Ale pro případ, že je nutné takovým nebýt , má mít povahu dost pružnou, aby se mohl a dovedl změnit v pravý opak. Nutno chápat, že vladař, zejména vladař nový, nemůže vynikat všemi vlastnostmi, pro které jsou lidé považování za dobré, protože je často nucen k udržení vlády jednat proti věrnosti, proti milosrdenství, proti lidskosti, proti náboženství. Musí se přizpůsobovat rozmarům Štěstěny a proměnlivosti událostí, nemá pokud možno opouštět cestu dobra, ale přikazuje-li to nezbytnost, má též umět nastoupit cestu zla. Vladař má proto úzkostlivě dbát, aby nikdy nepronesl nic, co by se plně neshodovalo s uvedenými pěti vlastnostmi. Kdo ho vidí a slyší, musí mít dojem, že je zosobněná laskavost, věrnost, upřímnost, lidskost a zbožnost… Při posuzování lidské činnosti, zejména skutků vladařových, proti nimž není odvolání, se hledí na výsledek. Panovník se musí starat, aby zvítězil a podržel si moc. Prostředky, jimiž to dokázal, shledají lidé vždy čestnými a každý je bude chválit. Lid dá vždy jen na zdání a na výsledek věci, a na světě není než lid."

'Lid dá vždy jen na zdání a na výsledek věci, a na světě není než lid.' Ta věta v sobě skrývá větší hloubku, než by se mohlo na první pohled zdát. Připodobnil bych ji k latinskému rčení 'Vox Populi, Vox Dei' - tedy 'Hlas lidu, hlas Boží'. Co nám to říká? Nic než to, že ti chudáci 'tam nahoře' jsou jen naším odrazem. Jedna ku jedné. Jsme to my sami v zrcadle. Neexistuje dělení na my a oni. Jsme jedno a díváme se na svůj vlastní obraz a je nám z něj na zvracení. Ti chudáci 'tam nahoře' dělají jen to, co po nich lid chce a k čemu je 'zvolil'. Cítí se být 'vyvolenými' a ukazují nám, čeho jsme my sami (ne)schopni. Nechali jsme to dojít až sem. Tohle je to nejlepší, co jsme jako lid dokázali vytvořit. Je to naše vlastní dílo. Chodíme přece k volbám. Vybrali jsme si to. Dokonce dobrovolně. Nemáme na víc, než na to, co se každý večer ukazuje v televizi. Plejáda psychopatů se základními sociálními poruchami osobnosti, se sklony k agresivitě a s obrovskou touhou po moci ovládat jiné lidské bytosti. Manipulují, lžou, přetvařují se a podvádějí - jako to děláme my sami, jen v malém. Vytvářejí virtuální realitu, kterou považujeme za realitu skutečnou jen proto, že jsme tak prostomyslní a tolik se pachtíme za tím, co právě potřebujeme, že jsme uvěřili klamu s názvem 'zastupitelská demokracie', který považujeme za svůj největší výdobytek, jenž dokonce neváháme násilně exportovat do jiných kultur. Podívejte se na nesmírně interesantní záznam přednášky předního českého neuropatologa, spisovatele a publicisty MUDr. Františka Koukolíka DrSc. s názvem 'Mocenská posedlost'. Garantuji vám, že se nebudete nudit.