Ženy, převezměte otěže, jinak spolu muži začnou válčit

Motto: Byla jsi vychována k poslušnosti vůči mužům - k tomu dovolit jim, aby z tebe získali to nejlepší prostě jen proto, že jsou to muži. Vždycky jsi byla k mužům roztomilá, a oni z tebe vyždímali, co se dalo. Cožpak nevíš, že se muži sytí ženskou energií?!  Taisha Abelar, Přechod čarodějů

Podle prastarých mýtů existoval Člověk na Zemi odpradávna v jediné podobě - v podobě ryzí ženy. Ryzí ženy rodily ryzí ženy, a ty spolu žily v míru, protože měly přímý dosah na přirozený Řád bytí, stejně jako veškerá ostatní fauna a flora. Jednoho dne na Zemi přistály ohromné tmavé, plazům podobné bytosti z vesmíru, které prchaly před nějakým nepřítelem. Samy sebe postupně proměnily do různorodých forem života, aby se tak skryly před svým nepřítelem. Tyto nové formy postupně vznikaly, proměňovaly se, křížily, mutovaly a zase zanikaly, což se zachovalo do dnešních dnů. Jednou z těchto životních forem byl nový druh lidem podobných bytostí s reptilními znaky (známých jako 'reptiliáni' nebo 'ještěrčí lidé'), jež se vloudily do lidské přízně pod příslibem 'lepšího života' za pomocí darů, které mohou lidem poskytnout. Prvním slíbeným darem byl dar řeči, dalšími pak umění zemědělství a dalších a dalších inovací, které by lidem ulehčily život na Zemi. Jediné čím měli lidé za tyto dary zaplatit bylo uctívání, jež tyto bytosti vyžadovaly. Po uzavření dohody byli lidé pozváni, ať si vyberou jednu z jeskyní, do kterých měli na stvrzení této dohody vstoupit. Z těch, kdo si vybrali pravou jeskyni se stali 'muži' - nový druh, jenž se měl napříště stát hlavním nástrojem formování budoucího světa pod nadvládou reptilních bytostí. Prostřednictvím své zahrocené a zašpičatělé energie byl vždy schopen najít nejrychlejší a nejefektivnější, často soucit postrádající, řešení nebo cestu k cíli. Nástrojem nového muže, jenž přesně vyjadřoval jeho nové poslání, se stal oštěp. Z těch, kdo si vybrali levou jeskyni se staly 'ženy' - bytosti obdařené zakulacenou, všeobjímající a všeho se dotýkající soucitnou energií, která měla být mužům jejich prostřednictvím dána k dispozici. Tyto nové ženy byly předurčeny k poslušnosti mužům, kteří si k nim začali chodit dobíjet energii, kterou poté odevzdávali v nekonečných soutěžích a konfliktech. Hlavním nástrojem ženy se stalo její lůno, kterým poskytovala mužům svou životní energii a rodila další 'nové lidi'. Mám pocit, že biblický metaforický příběh o Adamovi a Evě popisuje přesně tento zlomový bod v dějinách Člověka na Zemi. Reptilní bytosti si tímto nenápadným způsobem energeticky zotročily celé lidstvo, protože až do dnešních dnů platí, že to jediné o co na pozadí celé lidské hry jde je životní energie - šťáva, kterou i dnes odevzdáváme prostřednictvím nových velmi sofistikovaných nástrojů, kterými nás drží pod krkem díky strachu a permanentnímu pocitu ohrožení, jenž si následně sami transformujeme do nejrůznějších kulturálních musů.

Výsledek někdejší prastaré dohody Člověka s reptilními bytostmi je dostatečně znám. Stačí se podívat v libovolný den na televizní zprávy. Shodou okolností se mi to včera asi na pět minut stalo - na návštěvě. Tak bestiální vibrace směřující přímo na břicho jsem už dlouho nezažil. Břicho, jako centrum vědomé vůle, je denně vystaveno těmto zrůdnostem, protože dokonale oslabují Člověka v jeho pokusech o vědomé proniknutí do oblasti vlastních nových možností. Je to doslova masový hypnotický stroj, který musel v poslední době zvýšit svůj výkon na plné obrátky - proto teď všude tolik hnusu - aby udržel svoji efektivitu. Mezitím se totiž stalo něco, co nikdo nečekal. Lidské bytosti - ženy i muži - se začaly, díky nové energetické dotaci, probouzet. Vnímání se uvolňuje, vědomí roste a rozšiřuje se, denně prosakují nové a nové zprávy o nových a nových možnostech Člověka na Zemi. Něco, co ještě nedávno vypadalo jako pevné a usazené se začíná drolit a masivní stěnou, jež nás oddělovala od podstaty nás samých začínají probleskovat paprsky světla nových možností. Vidím to denně na nejobyčejnějších lidech a událostech okolo sebe. Je to tady.

Proto vás, milé ženy prosím, převezměte co nejrychleji otěže, protože jinak spolu muži začnou válčit a bude to znamenat obrovské selhání a konec lidské rasy na Zemi. Muži jsou dnes vyšinutí a vytlačení na svůj vlastní okraj, kde jsou napjatí k prasknutí. Leží na nich veškerá zodpovědnost za chod světa a svět se díky nim řítí do průseru. Dosud bylo na mužích, aby se o vás postarali. A vy jste za to nesly utrpení světa. To není fér ani pro jednu stranu. Muži už nemají kam dál ustupovat. Muži nejsou spojeni s celkem, protože nemají dělohu, aby jejím prostřednictvím dokázali vnímat celistvé spojení se vším živým jako vy. Muži nikdy neporodí dítě, proto jich neváhají obětovat milióny ve válečných konfliktech. Současná nerovnováha mužského a ženského principu ve světě 1.0 není pro nikoho - kromě skrytých reptilních bytostí - výhodná. Muži jsou napjatí k prasknutí, protože vědí, že selhali a ženy si ve své totální zakulacenosti nevědí rady samy se sebou. Je na čase dát mužům dovolenou. Strašně si potřebují oddechnout, být pochváleni a s pocitem toho, že dělali co mohli, odpočívat v pokoji. Naopak ženy, které odpočívaly už dost dlouho musí nyní vyjít do světa a začít tvořit. Univerzum má nyní na ženu daleko vyšší nároky, než jen 'poroď dítě a chcípni', jak je tomu v dnešní bezlítostné kultuře. Osud lidské rasy na Zemi leží nyní v rukou ženy. Svobodné divoké ženy, která si na sebe vzpomene a objeví svou ryzost. Svět je připraven a vyžaduje příchod nových ryzích divokých žen 2.0, které svou úžasnou tvůrčí ženskou energii neodevzdají jen rodině a kultuře, ale převezmou plný díl odpovědnosti za chod světa. Mám pocit, že Angela Merkelová je skvělou (energetickou) ukázkou nových možností ženské tvořivé energie. Ženy a muži spolu mohou putovat jako svébytné a sobě rovné bytosti, jež se o sebe umí postarat v každém ohledu života. Oba vyšinuté principy se nyní musí vrátit do svého středu a najít vnitřní rovnováhu. Jen tak přežijeme. Držím vám (tedy i nám všem) palce, milé ženy.