Píseň pro let


Tuvinští šamani jsou nesmírně mocní, říká se o nich, že spolupracují s čerty.
Pod vlivem sugestivní křesťanské konotace jsou na Západě tvorové, jako např. hmyz, plazi, nebezpeční masožravci či jedovatá zvířata, spojováni s nevypočitatelnými pekelnými stvůrami. Neošamanistické workshopy je proto jako duchovní průvodce či silová zvířata většinou nedoporučují. Naproti tomu šamani tradičních kultur s těmito zvířaty rádi vyjednávají, neboť díky své nedostupnosti jsou jedněmi z nejmocnějších pomocníků. (Wallis, 2003).V očích mnohých šamanů by zrovna „čerti“ byli velice užitečnými spojenci, neboť mají rohy, což v některých šamanských směrech symbolizuje jejich schopnost propojit se s dalšími světy. Navíc žijí v ohni – v živlu, kam šaman bez vhodných pomocných duchů nemůže nikdy vstoupit. (Rätsch – Müller-Ebeling, 2006).


Síla a výjimečnost tuvinských šamanů spočívá z pradávna přadoucí tradice, jíž se nepodařilo přerušit dokonce ani během let komunistického režimu, kdy hrozilo vězení byť jen za držení šamanských nástrojů. Je to i sílu nesoucí krajina, která formuje jejich tvar pro jejich let do volnosti. Jsou to písně předků a dosah na přirozené bytí ve středu, které jim dává křídla pro jejich let. O jednu takovou píseň bych se s vámi rád podělil, protože mně osobně pomáhá letět. Jmenuje se 'Ancestors Call' (tedy 'Volání předků'). Hezký let.