Neviditelné vztahy síly, díl 2.

Univerzální uspořádání síly má nejrozmanitější projevy a nejpestřejší formy. Je to síla, která formuje všechno živé v našem společném Univerzu. Do položky 'známo' si postupně řadíme vše, co jsme poznali, nebo co nám jiní lidé řekli, že poznali a my jsme jednoduše přijali jejich popis za svůj. Anebo jste snad někdy někdo viděli na vlastní oči atom? Sáhli jste si na něj? Víte jak voní, chutná nebo lechtá na dlani? A přece jsem prakticky všichni přijali tento (určitým způsobem vymezený a omezený) popis fragmentu Univerza za svůj. Uvěřili jsme, že tak to je. Jenže všechno tohle je jen velmi malý a omezený vzorek celku, jenž jsme schopni načíst díky našemu velmi omezenému vnímání. 'Tam venku' je dokonalý celek. My jsme jeho nedílnou součástí. Máme otevřené dveře k volnému potenciálu nesmírného (nekonečného) rozsahu, jenž je připraven nechat se proměnit v cokoli naší tvorbou. Tvořit znamená vydat se na cestu poznání. Každé nové poznání je platné, protože nám umožní pokračovat. Stačí nespokojit se, neusadit se a nezatuhnout. Každý den za sebe zabojovat. A tvořit. Tvořit jako o život, protože je to nesmírně zdravé. Přeji příjemnou cestu za poznáním do neviditelných světů.