Střed člověkaStředem Člověka je jeho srdce. Jádrem našeho společného Univerza je nekonečná, bezpodmínečná, tvořivá láska, která se projevuje jako přirozená laskavost. Laskavé srdce je naplněno až po okraj vášní pro život, a to v jakékoli jeho podobě. Život je totiž to jediné, co doopravdy máme. Všechno ostatní je jen vymyšlená iluze a cizí popis, který jsme se naučili přejímat a potvrzovat ho v jazyce. Uvěřili jsme cizím, pokoutným myšlenkám, jež stvořily a udržují tenhle iluzorní, přestože zdánlivě skutečný, svět. Svět, ve kterém zapomínáme na život. Skutečný život kvete soucitem. Soucit není žádná pitomá charita a nedá se uzavřít do žádného konceptu. Soucit je tichým mostem Síly k nespoutanému bytí, které neznamená 'dělat si co a jak chci', protože pomáhá uvidět celek a vlastní umístění v něm. Soucit je pravdivě měkký a počítá s každým - jeden vyhaslý znamená ztrátu pro všechny. Jeden nemocný značí újmu pro všechny. Ve skutečnosti je toho málo, co potřebujeme pro své putování životem, protože vše podstatné jsme si s sebou přinesli v momentu našeho zrození. Setřást brnění a odložit zbraně kultury. Poznat skutečnost toho, čemu jsme uvěřili, čeho jsme se vzdali a co jsme za to dostali. To nás dovede zpět do našeho středu. Středem Člověka je jeho srdce. Bez návratu ke svému středu není možné pokračovat.