Volné kresby

Rád bych vám představil volné kresby, jež vznikly naživo během přednášky v Kladně a jejichž autorem je Libor Korman - můj skvělý přítel a člověk, jenž se zajímavým způsobem věnuje rozvoji volné kresby u lidí, kteří nikdy neprošli žádným výtvarně-uměleckým akademickým vzděláním, a o kterých Libor tvrdí, že jsou 'rodilými výtvarnými umělci'. Ano, hovořím o každém z nás. Tuto tezi šířil nejeden umělec světového významu, ať už se jednalo o Picassa, či Josepha Beuyse, ovšem pouze Libor se jí naplno věnuje se svým projektem Blank Canvas Prague, a to i na úkor svého vlastního výtvarného umění. Jedním z leitmotivů přednášky bylo, jak se dá poznání obsažené v putujícím vědomí prchavě reflektovat pomocí tvorby do jakýchsi pocitových map, které nám do budoucna poslouží k lepší orientaci v moři vlastních pocitů. A jak je tento druh tvorby zdravý pro tělo i duši Člověka. Závěrečné Liborovo vystoupení, ve kterém pomocí těchto kreseb mapoval a rekapituloval průběh přednášky bylo pro všechny účastníky tedy nejen velmi zajímavé, inspirativní a k věci, ale také nesmírně zdravé. Já mu tedy tímto veřejně mockrát děkuji za spolupráci.