Nové univerzální poznání


Motto: Pro zachování života je nutný pohyb.

Kdysi jsme, pod trestem upálení, museli věřit, že Země je plochá deska, nacházející se uprostřed vesmíru, kolem které se všechno točí. Dnes, pod trestem veřejného zesměšnění, musíme věřit, že středem naší galaxie je slunce, kolem kterého se pro změnu opět všechno neměnně točí a zbytek vesmíru tvoří 'temná', 'mrtvá' nebo 'prázdná' hmota. Jenže dnes stojíme na prahu nového prastarého poznání o tom, že Vesmír je hluboce tajemné, inteligentní, vnímající a putující bytí, jehož jsme nedílnou součástí. Toto poznání je otázkou našeho navýšeného vědomí. Nepřijde k nám přes naučené znalosti (cizí vědecký popis), ale jen a pouze přes vlastní hluboký univerzální (sou)cit všeho živého v celém Univerzu. Mám (po)cit, že toto nové prastaré poznání časem bezúsilně nahradí přesluhující náboženské, politické, národní a státní koncepty a přinese přístup k volné energii, celoplanetárnímu míru, všeobecné hojnosti a nové éře svobodného Člověka na Zemi. Ptáte li se kudy se k němu vydat, pak cesta vede výhradně středem našeho srdce.