Esence naší originality


Motto: Je spousta věcí, které bojovník může uskutečnit a kterých nebyl před několika lety schopen. Ty věci se nezměnily. Co se změnilo, je představa, kterou má bojovník sám o sobě. Don Juan Matus

Čas je prostorem k vyjádření našeho vlastního tvořivého jádra. Tvořivému jádru, napájenému naší představivostí, odpovídá míra energie, se kterou jsme se narodili na tento svět. Naše vlastní srdce je jediným centrem našeho těla, jemuž se zodpovídají naše představy o vlastní seberealizaci. Vědomí sebe je jediným mostem do místa, kde můžeme uskutečnit věci, kterých jsme dosud nebyli schopni. To místo se nazývá změna. Změna nastává posunutím představy, kterou máme sami o sobě. To je esence naší originality.