Hloubka času


Ja zajímavé (nikoli však s podivem), jak ke mně nyní chodí ze všech stran zajímavé podněty, týkající se času ve všech jeho podobách. Rakouský dokument 'Hrátky s časem' pojímá čas jako fyzikální veličinu, jejíž hranice jsou nesmírně pružné a variabilní. Podívejte se.