Svou realitu měníme miliardkrát za sekundu


Motto: Jsem kdo jsem a to stačí k tomu, abych byl.
Pepek Námořník

Jsme kdo jsme. Každou sekundu našeho života se neviditelně posouváme kosmickým prostorem, proměňujeme se a přecházíme do nových a nových zkušenostních stavů vlastního originálního bytí. Ty jsou pečetěny vlastním sebeprožíváním a sebepocity. Naše vědomí je potud živé, pokud putuje. Je to zvuková vibrace naší řeči, jež tvaruje naše tělo a jeho pocitovou stopu, ukládající se do věčnosti. Jsme tak živí, jak jsme volní v řeči a těle. Volná kosmická energie ve formě vláken nám umožňuje se miliardkrát za sekundu přesunout mezi jednotlivými paralelními světy a pocitovými stopami, z nichž splétáme svůj vlastní osud. Letíme vstříc novým a novým dobrodružstvím a svět je jen plátno našich vlastních projekcí za okýnkem našeho kosmického těla. Je to život sám, co našemu letu dává ten nejhlubší možný smysl a určuje směr. Letíme totiž za poznáním, jež nás může zachránit.