Začínáme v sobě tvořit čtyřvláknovou spirálu DNA

Na světové vědecké scéně zavládlo vzrušení. Vědci univerzity v Cambridge poprvé v historii identifikovali čtyřvláknovou spirálu lidské DNA. Co to znamená? Hodně.

21.12.2012 jsme, podle učení velkých kosmických cyklů, ukončili éru tzv. 'železného věku' a vstoupili do 'věku znovuzrození', jímž nyní prochází celá planeta Země a všichni její obyvatelé. Tento přechod se vyznačuje postupným navyšováním vědomí a změnou společné 'atmosféry'. Provází ho také postupné uvědomování si energie v její ryzí (univerzální) podobě a s tím spojené objevy jejího využití. Doslova to znamená, že stojíme na prahu revolučních změn v oblasti tzv. 'volné energie' a s tím souvisejících změn okolo nenásilného postupného zániku starého pojetí mocenských struktur světa 1.0, známých jako spolupracující uskupení 'politiky - byznysu - médií'.

Prof. Shankar Balasubramanian před obrazem Annie Newmanové, reprezentujícím čtyřvláknovou DNA.

Jsme živé kosmické vnímače, jejichž frekvenční pole se mění (rozšiřuje) spolu se změnami a novým energetickým uspořádáním časoprostoru Univerza. A právě energie, projevující se primárně ve formě vibrací - je tím, kdo nám v nejbližší době asi nejvíc změní život. Objevem čtvrtého vlákna lidské DNA jako by vědci říkali, že v lidských bytostech se nyní tvoří 'nová anténa' - příjimač nových, dosud netušených možností.Naše slunce vyzařuje stále více světla (jelikož získává stále více světla z galaktického středu - srdce, čili z černé bílé/díry v jejím středu), díky čemuž dochází k tomu, že všichni a všechno v naší sluneční soustavě začíná stále více zářit a měnit se z báze uhlíku 6-6-6 (6 elektronů - 6 protonů - 6 neutronů) na bázi uhlu 12, s mono-atomickým jádrem, čili s jádrem, obsahujícím pouze jeden neutron (12+1, což koresponduje s posvátnou geometrií obsaženou v Metatronově kostce). Tím dochází k mutaci veškerých hmotných projevů existencí, při které se všichni a všechno stává stále více světelným a méně hmotným projevem existence.