Země je zázrakMotto: Země je zázrak. Život zůstává tajemstvím. Ve velkém dobrodružství života na Zemi má každý druh svoji roli, i své místo. Nikdo není zbytečný, ani škodlivý. Všichni jsou v rovnováze.

Vzbuzují ve vás tato slova příjemně vzácné chvění? Pak zřejmě hrají na strunu vašeho původu, vaší originality, vašeho místa určení. Všichni jsme součástí celku, zvaného příroda. Nikdo není daleko, ani blízko. Všichni se nacházíme uvnitř našeho společného domova. Naše místo na Zemi nám patří stejně, jako patří všem našim živým druhům. Putujeme společně, bok po boku, hlubokým, prastarým kosmem, v němž dosud nepoznaná síla vdechla společný osud všemu živému. Tím, že jsme živí, patříme do jedné rodiny. Hovoříme společným jazykem. Jsme naladěni na stejnou vlnu. Rozumíme si, akceptujeme se a prokazujeme si vzájemný respekt. Sdílíme dar společného vědomí, jehož prostřednictvím jsme spojeni v neviditelné síti života, jako hvězdy na jasné noční obloze. Cítíme, že někde v hloubce nás samých bublá život a připomíná nám, kdo doopravdy jsme. Odkud jsme přišli a kam patříme.Země je zázrak. Člověk je živoucí součástí tohoto zázraku. Země ho vydechla ze svého prachu, aby tvořil. Jsme zde. Teď a tady. Každý jeden sám. Vše, co máme, je přítomný moment a vědomí sebe. Teď. Teď. Teď. Máme své ruce, máme jazyk. Máme své živé tělo a tlukoucí srdce. Vše, co potřebujeme, je si vzpomenout. Sami na sebe. Na to, kým doopravdy jsme. Probudit se. Otevřít se. Najít se. Teď. Teď. Teď. Nikdy jsme nebyli blíž sami sobě, než teď. Nikdy nebudeme blíž sami sobě, než teď. Vzít své ruce a vložit je do času. Tvořit. Vědomě vyrůst. Země je naším domovem. Bezdomovectví je iluze, protože všichni máme Zemi, kde jsme doma. Nejen lidé, ale i zvířata, rostliny, voda, vzduch a vše živé, pro co zatím nemáme popis. Jsme uprostřed dokonalého celistvého bytí. Permanentně přítomného a otevřeného života, čekajícího na naše napojení. Kosmos prostě jen tak tiše vyčkává, až zapneme své rozšířené vnímání a projevíme svou skutečnou kvalitu. Tak na co ještě čekáte?