Být na dosahVšechno se děje naráz. Nikdo není daleko. Ani blízko. Každý je tam, kde je. Má své místo. Má svůj smysl. Má svůj osud, který mu nahazuje jeden živý impulz za druhým. To, co nás odděluje od nás samých, jsme my sami ve formátu strachu. Naše skutečnost se dá začít stopovat za našimi strachy. Naše svoboda začíná tam, kde nemáme co ztratit. Náš podíl na Vědomí je nárokovatelný. Odevzdáváme li jej Nesmyslu, činíme tak dobrovolně. Říká se tomu 'krátkodobý zisk', nebo 'rychlý prachy'. Anebo 'dělat něco na počítači v kanceláři'. Možná to znáte i pod pojmem 'chodit do práce'. Sen za snem. Jsou to tisíce párů neviditelných očí, jež nás silou vůle - zachovat stávající stav - udržují na místě, které jsme Duchem stejně dávno opustili. To jen hmota přichází na setkání s hmotou. Duše, která se na to nemohla již déle dívat a účastnit se této duchaprázdné show, nás často ponechá bez otázek a bez odpovědí. Kde je naše srdce? Kam nás to táhne? Kdo nás to volá za noci? Kam jdeme a koho potkáme? Kosmos nezačíná 100 km nad našimi hlavami. Je to jen další z popisů Nesmyslu, který se jeví být daným jen proto, protože se na něm shodl dostatečný počet. Kosmos se otvírá a zavírá v nás samých ve formě Věčnosti a naše malé já udělá vždy vše pro to, abychom nikdy nepoznali. Odděluje nás od možností stát se druhem Dobra. A lišácky nás nevede ani ke zlu. Jen k vyčerpání a marnosti.

Přejít znamená přežít. Být na dosah. Věčnému Životu ve všech jeho podobách a viditelných i neviditelných formách. Všechno živé tvoří zvláštní štít. Přímo před nosem se nám otvírá tunel, který poskytuje živou a vědomou ochranu všemu, co se rozhodneme opustit své malé zaprděné já a vydá se objevovat a vnímat napřímo. Země, naše překrásná, láskou prodchnutá ochránkyně a Velká Matka nás živí a my živíme ji. Jsme prachem Země a světlem se proměňujeme ve hvězdy. Všechno je projevem Celku a všechno je prodchnuto Duchem. Vše pochází z Ducha. Z toho velkého posvátného nic, uprostřed všeho, se děje všechno. Naučit se to bezpodmínečně milovat je naším jediným úkolem. Poznat, znamená uvidět. Uvidět, umožňuje pustit. Pustit, otvírá cestu do Života. Život poskytuje bezpočet nových možností tvořit svůj podíl na Vědomí. Všechno je jen potenciál, který formujeme vlastními kvalitami. Jsme nádherné, dokonalé, kosmické vnímače, schopné se přeladit na Život. Na Celek. Na Vědomí. Na Věčnost. Nástrojem vnímání je naše pozronost. Příjmačem Vědomí je naše tělo. Celek je připraven ke smysluplné spolupráci. Musíme jen začít být na dosah.