Rezonuji, tedy jsem


Celek je jedno nepopsatelné, dokonalé, živé, rezonující Bytí, posazené na energii č-chi, prodchnuté skrznaskrz sebe si vědomým vědomím. Vyznačuje se dynamickou rovnováhou a jeho projevy jsou jejím odrazem. Já = Celek = já. Tato rovnice je klíčem k místu, kde přestávají platit fyzikální zákony, např. ten o neprostupnosti hmot. Spojení s Celkem je bezúsilně jednoduché a může se projevit nejbizarnějšími způsoby. Celek s námi neustále komunikuje a je připraven na vědomé spojení. Stačí se umět naladit, přejít most a vstoupit do nekonečného Bytí bez času a prostoru, jak nás o něm naučili uvažovat. Rezonovat na určité frekvenci, znamená otevřít své vlastní hranice tím, že je necháme rozpustit v Bytí. Čisté bytí bez hranic a omezení. Tělo je dokonalé. Ví co a jak. Má v sobě mosty, po kterých umí přejít do jiného typu prožívání. Dokáže se rozplynout v čisté vědomí, protože nenese strach.Nedávno ke mně přišla ve stavu Bytí čistá esence Krista, která se projevila prostřednictvím několika po sobě jdoucích obrazů jako dokonalá kosmická esence čistoty, harmonie a rovnováhy. Hovořím o energii, ne o příběhu. Uviděl jsem taky ale, co všechno je na té esenci navěšeno prostřednictvím kultury, lidských představ a ohýbání jejího příběhu - a právě kvůli té nesmírné zátěži jsem ji nedokázal v daný moment přijmout. Tělo je čisté a prostoupené vědomím.Mozek je řídícím centrem člověka. Sám o sobě s ničím nerezonuje. Pouze distribuje elektromagnetické impulzy tím či oním směrem a je příznačné, že se současná kultura orientuje výhradně jeho směrem. Je totiž posedlá mechanikou. Zkoumat a ladit mozek je jako zkoumat a ladit projevy síly. Bere to čas a sílu. Poznat sílu napřímo vede ke středu nových možností. A skutečná síla rezonuje v srdci. Pro vědu je srdce 'obyčejným' pumpujícím orgánem, zato mozek se stal novodobým zdrojem příjmů. Jsme úžasné rezonující bytosti. Vybíráme si, s čím a jak budeme rezonovat a díky tomu jsme těmi, kterými jsme.