Vy sami jste to světlo


Mám za sebou prvních zhruba deset rozhovorů s hosty, kteří se rozhodli vystoupit na RELOVE SUMMIT PRAGUE 2013 a rád bych se s vámi podělil o několik aktuálních, svěžích poznatků. Jednotlivá interview vznikají v rámci přípravy a ladění jádra individuálních příběhů, které uslyšíte naživo 8. a 9. července v HUB Prague.

SPOLUPRÁCE
Prvním z mnoha svěžích poznatků, jež celou přípravu provázejí, je mé osobní hluboké překvapení z toho, jak moc jsou lidské bytosti připraveny začít spolupracovat, pokud ucítí ryzost záměru. Doslova každý den čelím zázraku lidské konstruktivní spolupráce, která si jde naproti - tedy něčemu, o čem jsem se za těch dvacet let v tvrdém byznysu domníval, že je dávno mrtvé. Není! To živé v nás je schopno se aktivovat, pokud naše tělo ucítí, že má na co navázat. Je to pro mě obrovsky nadějné vidět naživo všechny ty lidské bytosti napříč obory, sociálními postaveními a životními zaměřeními jak neuvěřitelně konstruktivně jsou schopny spolupracovat. Vysíláme tím světu dalekosáhlou zprávu o stavu lidského Ducha a jsem rád, že mohu být při tom.

LEHKOST
Všichni, kdo mají za sebou organizaci podobného podujetí nás pokaždé na úvod litují, jaké ohromné penzum práce odvádíme a jak už z toho musíme být všichni unavení. Když se dozvědí, že aktuální počet členů organizačního týmu je 3 a že se to celé vlastně děje samo, a že my jen průběžně za pochodu dolaďujeme to, co se samo skládá, a že je to vlastně docela jednoduché, a nejen že nás to neunavuje, ale vlastně docela nabíjí, nevěřícně kroutí hlavou. Ano, je to tak, tuto událost si tvoří samo Univerzum a my si jen tak hrajeme. Je to čirá radost a lehkost, co provází přípravu RELOVE SUMMITU.

ORIGINALITA
Jsem překvapený obrovskou mírou originality jednotlivých příběhů. Doslova a do písmene se mi potvrdilo, že co lidská bytost, to naprosto originální životní příběh. Jemné předivo života tkáme z materiálu naší originality. Sedíme na své originalitě, protože ona je naším zdrojem. Čerpáme z ní a obohacujeme jí Celek a to je jediné, v čem bych mohl najít rozdíly je míra vědomí, kterým jsme v daných událostech přitomni. Je pro mě velkolepé a obohacující vyslechnout všechny ty příběhy, svědčící o nekonečném potenciálu lidského Ducha a jeho nezahubitelnosti. Ve všech příbězích nacházím jednu společnou linku, a to, že Život si vždy najde cestu.

LÁSKA
Všech se nakonec pokaždé zeptám, co pro ně konkrétně znamená pojem 'láska'. A vidím, že se dotýkáme něčeho velmi konkrétního, něčeho velmi živého. Něčeho, co nás všechny přesahuje a zároveň jsme toho plní. Něčeho, na co máme velmi konkrétní dosah. Něčeho, k čemu máme neomezený přístup, ale velmi často děláme v životě všechno pro to, abychom si ho (ten přístup, i ten život) zkomplikovali. Vidím, že život je ve své podstatě velmi prostý. Nazval jsem si to pro sebe novým přiléhavým pojmem 'simple life'. Vidím taky, že Člověk si s sebou v jednu chvíli nese úplně vše a žije jen tu výseč, které dá pozornost. Klíčem ke všemu je tělo a nástrojem pozornost. My sami jsme tím světlem i tou temnotou, kterou tak úporně zkoumáme tam 'venku'.

Děkuji všem, kdo se rozhodli spolupracovat na tomto velkolepém díle a těším se na pokračování.