Vědomí páté dimenze


Motto: Všechno máme celou dobu přímo před nosem a hluboko v sobě odjakživa cítíme, jak se zachovat. Avšak často si na sebe nedokážeme vzpomenout a vyznat se v sobě. Narazil jsem 'náhodou' na text, který mi moc pomohl (vzpomenout si a vyznat se) a s přáním, aby pomohl i vám ho velmi rád, spolu v videem 'Život po staru' sdílím.

Vědomí páté dimenze je vnímat sebe jako oddělenou bytost a zároveň si být vědomi jednoty. Je to spojení se s duší, pochopení a vědění, kým skutečně jsme. Je tu stále zkušenost Já jako individuální člen skupiny, ale necítíme se oddělení a nepociťujeme nedostatek něčeho. Je tu vědomí jednoty. Jsme si vědomi svých nižších složek bez fyzických omezení. Integrovali jsme je.
Nemusíme zažívat bolest ani varovné signály, abychom pochopili určitou zkušenost. Všechny činnosti vychází z bezpodmínečnosti, vědomí volby a přijetí. Všechno se okamžitě manifestuje a jsou tu neomezené možnosti. Jsme si vědomi všech předchozích dimenzí a díváme se na ně jako na naše fyzické ruce nebo nohy. V této dimenzi zažíváme trialitu. Nahlížíme do multidimenzionálního prostoru.
Země se posouvá do vědomí 5D. Lidé však stále tvoří svůj život ve vědomí 3D. V současné době si můžeme rozšířit hranice, udělat si v mysli nové spojení, uvolnit systémy přesvědčení, které se ve vědomí 5D zdají zbytečnými a dělat to, co je třeba.
3D systémy nám fungovaly po celá staletí. Potřebovali jsme žít život v dualitě, kde jsme rozlišovali věci na dobré a špatné, černé a bílé, hezké a ošklivé. Bylo důležité poznat protiklady. Teď je stejně důležité poznat jednotu, tedy trialitu, což znamená spojit se s vyšším Já a podívat se na život z vyšší perspektivy, z pohledu duše, a to bez vyhodnocování.

Rozdíl mezi životem ve vědomí 3D a 5D

- Ve vědomí 3D je naše hlavní motivace přežití, ve vědomí 5D je motivací jednota.
- Ve vědomí 3D je naše zkušenost s časem lineární, ve vědomí 5D je naše zkušenost s časem cyklická a zažíváme stav tady a teď.
- Ve vědomí 3D jsme zažívali dualitu, ve vědomí 5D vidíme příčinu a důsledek akcí, myšlenek a pocitů, bez hodnocení a strachu z dělání chyb. Uvědomujeme si volbu a odpovědnost za svůj život, naše postavení v rodině, společnosti a planetě.
- Ve vědomí 3D jsme tvrdě pracovali, ve vědomí 5D pracujeme s vášní a radostí, děláme, co nás opravdu baví a pro co máme talent. Sledujeme, kam nás vede vyšší Já. Děláme věci s lehkostí. Práce je naším koníčkem. Jsme napojeni na duši a víme, co je třeba udělat.
- Ve vědomí 3D jsme hodnotili sebe a okolí, ve vědomí 5D se věnujeme tomu, co je pro nás důležité. Sledujeme, co nás baví, a ne to, co společnost považuje za důležité.
- Ve vědomí 3D je důležité mít neměnný názor a mít svou pravdu, ve vědomí 5D sledujeme, jak se vyvíjí.
- Ve vědomí 3D následujeme toho, kdo má charisma a chce nás zachránit, komu dáváme svou sílu a odpovědnost, ve vědomí 5D si uvědomujeme svou sílu, odpovědnost a proces rozhodování, ceníme si své cesty i cesty ostatních. Následujeme sebe.
- Ve vědomí 3D věříme jednomu člověku, ve vědomí 5D nasloucháme všem lidem a integrujeme to, co s námi souzní.
- Ve vědomí 3D je komunikace s duší nevědomá a často se necháme vést podvědomím, a poté se cítíme jako oběť vnějších událostí.
- Ve vědomí 3D potřebujeme mít ve společnosti vytvořenou organizovanou hierarchii náboženství. Ve vědomí 5D zažíváme vědomé spojení s duší, kterou postupně integrujeme do svého těla. Neseme v těle sebevědomí a krásu duše, což se odráží v našich očích.
- Ve vědomí 3D pociťujeme vinu a nedostatek něčeho. Často někoho viníme za to, že něco nemáme, a často se pro něco obětujeme. Ve vědomí 5D žijeme v radosti, vděčnosti a hojnosti. Pokud vidíme, že druzí lidé „trpí“, ve vědomí 3D jim přispěcháme na pomoc, zachraňujeme je nebo je ignorujeme. Ve vědomí 5D vidíme jejich lekce, víme, že si je vybrali, a uděláme, co je potřeba.
- Ve 3D je dualita, což je souboj protikladů. V 5D je polarita, což je rozdíl potenciálů. Ve 3D spolu bojují dva principy - mužský a ženský. V 5D jsou ale dvěma vyjádřeními jediného principu. Tento rozdíl potenciálů je pak tvořivý, protože z rozdílů napětí pak vzniká tvůrčí proud, tzv. Ohmův spirituální zákon.
Vhledy z vědomí 5D nejsou nic nového. Je to naše vrozená laskavost a moudrost. Jsou to obecná pravidla, která tu vždy platila. V současnosti máme velkou šanci si vybrat, kudy se vydáme. Je to velká příležitost pro naše volby, jestli převezmeme odpovědnost nebo se budeme cítit jako oběti vnějších událostí.
Je to velká příležitost pro naše duše. Chaos na Zemi jsme si vytvořili. Je na nás budeme-li truchlit, že něco skončilo nebo nemáme to, po čem toužíme, odpoutáme se od závislosti ega, přijmeme ego a budeme žít napojeni na duši ve fyzické formě na Zemi. Získáme nový pohled na situace v životě. Vhledy a vedení, které přichází z vědomí 5D, jsou velmi jasné, jakoby se vám „rozsvítilo“. Vedou k životu v klidu, respektu, schopnosti jasně myslet, jednoduchosti a spolupráci. Jasně ukazují, jaká je vaše vnitřní pravda. Tento proces se děje postupně.
Ve vědomí 4D vidíte všechny své nedostatky a techniky manipulace. Vaše  srdce se raduje, protože žijete a vidíte v sobě to krásné i ošklivé. Vidíte, co je důležité a je vám jedno, že věci, které chcete, nemáte, protože cítíte sami sebe. Děláte věci dle svého a je vám jedno, jak vás hodnotí ostatní. Víte, že děláte správnou věc i kdyby si to ostatní nemysleli. Cítíte se dobře na hluboké úrovni. Jste to vy a váš život, i když věci vaší mysli nedávají smysl. Poté přichází vědomí 5D, které integruje nižší těla.
Systémy přesvědčení drží oddělení vyššího a nižšího Já, a to tím, že znemožňují komunikaci mezi nimi. Je třeba spojit své nižší a vyšší složky. Naše duše si přeje uvědomit si vztah s každým aspektem ve vnějším světě. Přeje si znát sebe ve vztahu ke všemu, co nás obklopuje. Často jsme se v dětství naučili vnímat vztah ke všemu, co je kolem nás, na základě toho, co si o nás myslí ostatní lidé. Možná jste se naučili upustit od vlastního úsudku, a tak popřít soulad se svou vnitřní pravdou, abyste zapadli, byli přijati lidmi kolem vás, kteří podle vás vyjadřují, co je správné a co špatné, co by každý měl či neměl dělat. Tím jste sebe začali definovat a měřit tím jediným – podle toho, jak vás vidí ostatní. Byli jsme k tomu vedeni rodiči a nepsaným zákonem společnosti.
Tento postoj ale omezuje porozumění vztahu k sobě. V dětství jste se naučili, že je důležitější, co si druzí myslí o vás, než to, co si myslíte o sobě, jak se mají věci dělat, co je přijatelné a co ne. I v dospělosti se můžeme dostávat do situací, kdy hledáme přijetí u druhých předtím, než jednáme. Naučili jsme se testovat druhé a hned jim nesdělit, co chceme. Naučili jsme se číst řeč těla druhého, jestli je bezpečné vyjádřit své emoce a myšlenky. Bez toho, abychom si toho povšimli, ptáme se druhých: „Jsem v pořádku? Přijímáš mě? Jsem přijatelný v očích společnosti?“
Transformace přichází první vlnou světla, kdy se vyčistí naše staré vzpomínkové vzorce a systémy přesvědčení nepsaného zákonu společnosti, které nepodporují zdraví a duševní pohodu člověka. Tato vlna naruší a uvolní vše, co není v souladu s interními vzorci duševní pohody a vztahu k vlastní pravdě člověka. Zvyšuje schopnost udržet si podíl vyššího světla a zabezpečuje přístup k informacím, hlubší moudrosti a osvícení – že víme to, co jsme kdysi zapomněli.
První vlna je uvědomit si, kým nejsem. Druhá vlna světla je vyšší dimenzionální vibrace světla, která nám umožňuje vstoupit do jistoty, osobní síly, vedení a rovnováhy. Přináší volby a příležitost spoluvytvářet, žít spolu a spolupracovat bez posuzování a názorů co je správné a co špatné, co bychom měli a neměli dělat. Je třeba se naladit na to, co je uvnitř, bez závislosti na pravdě ostatních, objevit svůj kompas a nastavit ho na vaši vlastní pravdu.
Druhá vlna je příležitostí zvýšení vibrace a rozpomenutí si, kým jsme a odkud pocházíme. Druhá vlna nám dává příležitost znovu „naplnit svůj pohár“. Tím dochází k čištění emočního těla a toho, kým nejsme. Vzpomeneme si na vztah k srdci a duši. Vztah, který vám umožní myslet od srdce a jednat z moudrosti duše. Takto se skutečně poznáme a sladíme se s láskou, kterou cítíme ve svém srdci. Je spousta lidí, kteří nikdy neslyšeli o atomech a DNA, a přesto jsou jimi tvořeni, nikdy neslyšeli o 5D a přece tam jsou už od chvíle narození. Být v 5D je naší podstatou a díky rozšířeného vědomím si uvědomujeme, že už tam jsme.
Staré způsoby závislosti už nefungují. Každý člověk si vytváří vzájemný vztah s vyšším Já založený na spolupráci s vyšším Já. Obchod, který se dělá pouze za účelem výdělku peněz, nebude fungovat, protože lidé budou cítit, že tento podnik je pouze prázdná nádoba. Není tu duše. Lidé budou čím dál víc cítit a vyhledávat činnosti, které jsou konané ze srdce. Je načase uvědomit si, jak můžeme lidi kolem sebe podpořit místo toho, abychom ztráceli energii tím, že se je snažíme vést.

Principy 5D

Zákon jednoty
Nikdo není oddělen od Boha. Všichni jsme částí celku a naše činy ovlivňují každou bytost ve vesmíru. Všichni jsme součástí jednoty. Energie božské jednoty proniká každou buňkou a atomem. Kámen nebo rostlina obsahuje tu samou esenci jako živočich, člověk nebo anděl. Jsme nerozdělitelní. Jednota znamená, že jsme si všichni zrcadlem.

Zákon karmy
Co dáváme, to dostáváme. Myšlenky, slova a činy, které vysíláme, jsou energie, která se k nám zpět dostává v té samé míře. Pokud se ještě musíte něčemu naučit nebo jestli na určité úrovni chcete tento dluh splácet, dluh vám zůstane a toto spirituální pravidlo bude dále probíhat. Musíme o rozpuštění karmy požádat. Spousta lidí už splatila nevyřízené resty, které si přinesli do tohoto života, a proto jsou řízeni zákonem okamžité karmy. To znamená, že jakékoli nové dluhy, které vám přibývají, jsou ihned splaceny a nic vám proto neprojde. Každá myšlenky, slovo nebo čin má důsledek a bude vám narůstat karma, nebudete-li je konstantně sledovat. Znamená to, že pokud ráno bezmyšlenkovitě soudíte činy souseda, odpoledne bude soudit někdo vás.

Zákon manifestace
Podobné přitahuje podobné. Naše myšlenky, slova a činy přitahují jim podobné materiální věci, lidi a zkušenosti. Jsme síla, která vytváří všechno v našem životě. Jsme síla, která nám utváří celý život. Pokud se nám nelíbí, co si do života přitahujeme, jsme žádáni, abychom se upřímně podívali do zrcadla. Poté musíme zvýšit vibrace. Vyšší vibrace provedeme zvýšením vědomí. Poté, co si dané systémy osvojíme a ovládneme je, nebudeme vtaženi do těchto nízkovibračních systémů.

Zákon odpovědnosti
Pokud převezmeme odpovědnost za naše myšlenky, slova a činy, stáváme se pánem svého života. Pak jsme schopni přiměřeně reagovat na každou situaci. Zákon odpovědnosti nás učí mít rád druhé lidi a nikoli být jeden druhým. Druhý člověk nemůže za vás myslet a nemůže se za vás vyrovnat se zklamáním. Nejprve je třeba se od druhých oddělit, abychom se pak s nimi mohli spojit. Je třeba znát své hranice, co je moje odpovědnost a co je odpovědnost druhého. Pokud se člověk podvoluje požadavkům a manipulaci ostatních, přebírá odpovědnost za jejich hněv, trucování či zklamání vytvořené v minulosti a ničí tím lásku.
Je třeba, abychom přestali přebírat odpovědnost za ty, které milujeme a zachraňovat je z důsledků jejich chování a chovali se vůči sobě zodpovědně. Naučit se říkat "ne" a "ne" od druhých přijímat bez trucování. Je třeba přijmout odpovědnost za své potřeby a mít dostatečně vyvinutý "radar", abychom tyto  potřeby určili a zajistili si tak dobrý život na Zemi.

Zákon bezpodmínečné lásky
Bezpodmínečná láska je stav, kdy všechno přijímáme a nejsme k ničemu připoutaní. Pokud milujeme bezpodmínečně, dáváme sobě i ostatním svobodu. Bezpodmínečná láska znamená brát lidi takové jací jsou, bez jejich posuzování. Je to uznání toho dobrého, co je v nich. Je to soucítění, empatie a porozumění.
Opravdová láska je magnetická síla. Jste spokojeni se svou prací, koníčky, domovem? Přinášejí vám radost a naplnění? Je ve vašem životě něco, co byste rádi změnili, kdybyste věděli, že je něco lepšího na obzoru? Strach, který vás připoutává k tomu starému, vás může blokovat ve spojení s hojností.

Zákon záměru
Pokud vidíme věci jasně, můžeme se rozhodnout. V tomto případě jsme v souladu s univerzální energií a my se posouváme ve své síle. Pokud je náš záměr čistý, nevytváříme si žádnou karmu, proto je třeba mít jasnou mysl. To je kvalita vědomí 5D. Pokud máme v mysli jasný záměr, vede nás to k hladké manifestaci.

Zákon toku
Zákon toku zajišťuje, že v životě není žádná prázdnota. Pokud necháte jednu věc a jeden systém odejít, přijdou na jejich místo nové věci a nové systémy. Je důležité mít v rovnováze přijímání a dávání, jinak blokujeme tok energie. Je třeba se neustále přizpůsobovat tomu, co se kolem nás děje, zvolit vhodný přístup a reakci.
Není na čase si za všech okolností udržet "svou" tvář a "svůj" způsob chování, protože často tento způsob není náš. Je to image, obraz, který jsme si vytvořili na základě představ druhých lidí. Pokud na tomto obrazu lpíme, nemůžeme plout v toku života. Je třeba "měnit tvář" a abychom přitom zůstali sami sebou, musíme se držet své vnitřní podstaty a svých žebříčků hodnot.

Zákon hojnosti
Znamená myslet, mluvit a jednat tak, že jsem vždy podporován zdrojem.  Podstatou zdroje je žít v hojnosti. Hojnost je žít v lásce, štěstí, prosperitě a naplnění, což přirozeně vede ke zdraví. Hojnost je rozhodnout se, co chceme a mít jasno v tom, že si to zasloužíme.
V dávné době jsme byli mocnými spolutvořiteli. Byli jsme napojeni na zdroj a spolupracovali s ním. Poté jsme se odpojili a užívali pouze malou část tohoto spojení. Chtěli jsme si vyzkoušet svobodnou vůli. Byli jsme na Zemi ponecháni bez vedení Intergalaktické rady a Mistrů.
Nyní je toto spojení přístupné a my musíme identifikovat staré systémy přesvědčení a zvyky, které nám znemožňují uvědomit si hojnost a skutečný potenciál. Můžeme probudit a aktivovat odpojené vlákna DNA, které nás spojí se skutečnou silou. Tyto vlákna DNA jsou odpovědné za tvorbu na vyšším stupni, s čímž přichází vědomí odpovědnosti za tvorbu. Touto aktivací se silněji spojíme s domovem, vědomím 5D.
V současnosti je nám přirozené bránit se hojnosti, protože máme v sobě hluboce položené staré systémy- systémy nespokojenosti. V 5D je hojnost přirozená. Pokud vrátíme motivy poháněné egem a potlačené emoce zpátky zdroji, můžeme přijmout hojnost ve všech ohledech.

Zákon výzvy
Žijeme na planetě svobodné vůle. Je tu dualita - světlo a temnota. Každá světlá bytost má svůj protipól. Zákon výzvy znamená, že pokud se zeptáme jakékoli spirituální bytosti třikrát otázkou: "Jsi ...", musí odpovědět nebo odejít. Je dobré se ptát na otázky, na které lze odpovědět ano nebo ne. Je důležité vnímat své pocity, jaké máte v kontaktu s touto bytostí.

Zákon velkorysosti
Velkorysost rozpouští karmu. Láska je aktivní součástí, která aktivuje tento zákon. Pokud něco děláme z čisté lásky a soucitu, nabízíme velkorysost. Každý vidí pouze část celkového obrazu, proto je moudré vyřknout rozhodnutí v souladu se zákonem velkorysosti. Vaše záměry mohou být čisté, ale pokud žijeme na Zemi, vidíme pouze malou část celku. Zákon velkorysosti zajistí, že cokoli se stane, bude pro dobro všech a umožní silám světla zrušit vaše rozhodnutí, pokud je tu něco lepšího.

Zákon desetinásobného vrácení
Cokoli co dáme od srdce, to se nám desetinásobně vrátí. Můžeme dát někomu jídlo a někdo jiný nám dá knihu. Dáme někomu peníze a někdo nám dá dovolenou. Můžeme někomu pomoci a dostat náležitou péči od jiného.
Neočekávejte, že vám osoba, které něco dáváte, to vrátí. Ve 3D to, co dáváme, se vrací tím samým způsobem. Ve 4D to, co dáváme, se vrací třikrát. V 5D to, co dáváme, se vrací desetkrát.
Abyste mohli žít v hojnosti, je třeba se přirozeně mít rád a dávat sobě. Přijímejte a dávejte v rovnováze. Pokud jste naštvaní, že někoho podporujete, zastavte se a zeptejte se sami sebe: "Zachraňuji tuto osobu? Jste s tímto člověkem na sobě emocionálně závislí?" nebo "Dodržuji dohodu nebo slib z minulého života?"

Zákon vyřčeného rozhodnutí
Univerzální energie vás stoprocentně podporuje. Pokud jste nadšeni pro věc a očekáváte velké věci, pak tato energie bude na vaší straně. Poskytne vám příležitosti, které vám umožní vytvoření vašich přání. Rozhodnete-li se jasně co chcete, vypracujete prvotřídní návrh a prezentujete ho svému objednateli, očekávajíce plný souhlas a podporu, získáte vše, co potřebujete, abyste mohli tento plán realizovat.
Vesmír odpovídá na naši energii a pomáhá nám spolutvořit život. Vyřčené rozhodnutí je říct vesmíru co potřebujeme a očekávat, že to bude realizováno. Je to vědomí, že zatímco síly vesmíru pracují na jejím uskutečnění, my jednáme, jako by bylo naše rozhodnutí vyplněno. Pokud vyřkneme rozhodnutí, pracujeme jako mistr a necháme univerzálním energiím, aby pracovaly místo nás.
Pokud v sobě aktivujete Zákon Vyřčeného rozhodnutí, uvedete do běhu mocné síly. Začnou za vás pracovat univerzální síly. "Hory jsou přenášeny." Je to rychlý a účinný způsob, jak získat pomoc od síly světla. Tyto síly jsou velmi silné, proto je třeba být opatrný. Vyřkněte pouze rozhodnutí, která jsou míněna pro vaše a ostatních nejvyšší dobro. Pak se začne váš život měnit. Pokud se mají pohnout velké hory, mohou být nejprve z cesty vyklizeny malé kopce. Je důležité jednat v souladu se Zákonem velkorysosti.