Graham Hancock o lidském vědomíMotto: Lidský druh neutkal síť života. Nejsme v ní než jedním vláknem. Cokoli uděláme této síti, uděláme sami sobě. Vše je svázáno dohromady. Všechno je propojené.

Britský spisovatel a novinář Graham Hancock se specializuje na netradiční teorie, zahrnující dávné civilizace, kamenné pomníky nebo megality, změněné stavy vědomí, antické mýty a astronomické / astrologické údaje z minulosti. Jedním z jeho hlavních témat, jež se prolíná mnoha jeho knihami, je možné globální propojení s 'matkou kultur', z níž, jak věří, se postupně vyvinuly všechny civilizace. Nedávno byl poctěn zákazem šíření svého veřejného vystoupení na TEDx Whitechapel s názvem 'Válka o vědomí', v němž otevřeně hovoří o boji, jenž je sváděn o naše vědomí, a o důležité roli ayahuasky [a dalších transcendentálních látek a technik, umožňujících změněné stavy vědomí] v tomto boji. Jeho necenzurovaný a neoficiálně šířený záznam se mi podařilo získat a nyní pro vás připravuji jeho překlad do češtiny. Těšte se, je na co!