Šamanský buben otevírá nové možnosti pro putující vědomí


Šamanský buben doprovází člověka od doby, kdy se stal sebe si vědomou lidskou bytostí na cestě poznání, jako paralelně putující, vědomá, živá bytost, symbolizující a doslova ztělesňující celek Vesmíru. Kůže bubnu je živoucí blánou Univerza, která bubnováním rozechvívá a otevírá možnost vstupu do jiných typů realit, a to prostřednictvím navýšeného vědomí a rozšířeného vnímání člověka poznání. Šamanský buben je zároveň štítem a ochráncem putujícího.



Šamanský buben odenpaměti doprovází putující vědomí všech lidských kultur po celé planetě. Objevil se takřka současně na všech kontinentech a ve všech kulturách, spolu s výskytem transcendentních jeskynních maleb a vstupem člověka do sebe si vědomého uvědomění (proudu vědomí Celku). Podle některých mýtů je darem lidstvu, umožňujícím spojení s Jednotou a symbolizujícím [upomínajícím na] Celek. K jeho výrobě je většinou používána kůže divoce žijících zvířat (podle jejich místního výskytu), která je napnuta na rám (většinou dřevěný, nebo kostěný). Kompozici doplňuje palička (většinou dřevěná s omotanou kůží divokého zvířete, příp. vyrobená z kosti).



Vývoj lidské formy a jejího uvědomování si sebe sama je od počátku spojen s rozvojem šamanismu a doprovázen šamanským bubnem. Současná celosvětová masivní reverzní polarizace vědomí, umožňující a otevírající nové možnosti pro putující vědomí vyzývá ke znovuspojení s tímto nejdávnějším a nejbližším spojencem člověka. Šamanský buben je živou připomínkou podstaty nás samých. Rezonuje a tím učí o nejhlubší Jednotě, dlící v středu všeho živého. Buben je středem sjednocení. Jeho středem je Duch sám.



Spolupráce s bubnem umožňuje člověku poznání vidět. Nechat se vést umožňuje zachovat se a navýšit vědomí jako most pro přechod do jiného typu bytí. Zde dlí obrovská naděje pro zachování lidské formy na Zemi v rámci posvátného, tajemného a  nekonečně propojeného Celku života. Naše vědomí je, ve své nejzákladnější podobě, naladěno na život. A to všechno, co nás od života odvádí, je jen vata Watašon [s poděkováním Jaroslavu Duškovi a Vizitě za tento přiléhavý pojem].

Free Music - Embed Audio Files - Shamanic Drumming