Cesta z temné noci dušeUž z časového sledu evoluce vyplývá jistá konkurence mezi starším citovým mozkem (limbický mozek) a novějším přemýšlivým mozkem (neokortex): Limbický mozek tu byl dřív a určoval - stejně jako určuje u většiny živočichů i dnes - chování ve vztahu ke světu. Neokortex, velký mozek, je v nejdoslovnějším smyslu čerstvým povýšencem a postupně zvyšoval svou vlastní důležitost, aby na sebe nakonec strhl veškerou moc a vládl zcela samostatně. Nyní však mnohé naznačuje, že nám tato samostatnost zdravotně příliš neprospívá. Především proto, že starší střední mozek tu válku zřejmě jednou vzdá a rezignuje na spolupráci nebo v akci naprostého zoufalství náhle převezme velení regimentu se všemi svými nabalenými a nahromaděnými nároky, což pak například nazýváme depresí.

Právě úplná převaha intelektu nás zavede do krize, například když člověk tohoto typu s odpovídajícím syndromem důležitosti získá vysoký krevní tlak a o překot se žene k srdečnímu infarktu. Ale také úplná dominance emocionálního mozku může být velmi nepříjemná, jak nám ukazují stavy permanentního strachu a návaly paniky a jak nám ukazuje také deprese. První situaci bychom mohli označit jako přehnanou, druhou jako dětinskou. Na duševní úrovni by rivalita mozků, jež nás přivádí do nerovnováhy, mohla odpovídat našemu pocitu neštěstí. Pokud jsou oba mozky zharmonizovány a pokud v obojím smyslu dobře spolupracují, daří se i nám celkově dobře a vnímáme tuto harmonii. Moderně vyjádřeno: Jsme v proudu. Skutečně můžeme vycházet z toho, že náš mozek má jakýsi druh zabudované nebo přinesené inklinace ponořit se do tohoto proudu.

Navenek se harmonický proud zračí v našem obličeji - v našem úsměvu. Pravým znamením je však pouze onen úsměv, který není vytvářen pouze ústy, nýbrž který především září z očí. Při řízené meditaci je již starou zkušeností, že úsměv, který roste z hlubin očí, vyústí velmi rychle v příjemný a veskrze uspokojivý stav uvolnění. A na druhou stranu, každý ví, že úsměv je již na samotném počátku života klíčem dítěte k srdcím jeho rodičů. Spirituální hledající sní o úsměvu Buddhy, který rovněž vyjadřuje tento proud v bytí.

Deprese zdůrazňuje, jak moc je náš současný stav vzdálen od úsměvu Buddhy, od onoho úsměvu, který pramení z hlubin našich očí a který vlastně vychází přímo z našeho srdce. Když tedy úsměv, jak se domnívá David Servan-Schreiber, přináší harmonizaci spolupráce obou mozků, může se stát tento nejpůvodnější a nejjednodušší mimický vzor nejen dobrým lékem, ale také skvělým preventivním prostředkem.

Kdo kráčí světem s úsměvem, s vnitřním úsměvem stejně jako s úsměvem navenek, najde harmonický vztah se světem i se sebou samotným neporovnatelně rychleji. Když již ovšem člověk v důsledku své deprese vypadl z harmonie, nedokáže mu již úsměv, který je v tomto případě obvykle spíše násilný a křečovitý, nabídnout potřebnou záchranu. Ještě předtím je však častý úsměv z vlastního srdce popřípadě z hlubin vlastních očí rozhodně skvělou možností, jak zůstat v rovnováze a tím i zdráv - zejména když jej procvičujeme a rituálně kultivujeme v meditaci.

V buddhistické tradici existuje velmi jednoduché a objasňující cvičení, jedná se o takzvanou meditaci Uppekha. Uppekha znamená duševní vyrovnanost či lhostejnost. Ústřední myšlenkou tu je sedění v naprostém klidu a se zavřenýma očima po dobu půl hodiny a naslouchání svému nitru, abychom se stali uvědomělými svědky oněch pocitů a nálad, které stoupají samy od sebe zevnitř, aniž by za ně nesl odpovědnost někdo jiný než my sami. V józe známe velmi podobné cvičení s názvem vipásana. Když budeme toto cvičení provozovat každodenně po dobu několika týdnů a když mu budeme věnovat vždy alespoň tuto půlhodinku, budeme mít čím dál menší sklony projektovat své nálady na druhé lidi. Kdybychom tento postoj dokázali protáhnout na celý den, bylo by to samozřejmě ideální. Meditace Uppekha je tedy skvělým cvičením, s jehož pomocí si můžeme lépe uvědomovat sami sebe, naučíme se rozpoznávat hru vlastních projekcí a prohlédneme ji.
- Rüdiger Dahlke: Deprese jako řeč unavené duše