Je voda prostředkem komunikace budoucnosti?

Všichni, kdo jste viděli film Nádherná zelená, víte o čem mluvím. Voda byla v tomto snímku nosičem informací (nebo dat - chcete li) v podobě telepatické komunikace mezi lidskými bytostmi napříč dimenzemi. Je to velmi zajímavý fenomén, který není jen o bezuzdné fantazii tvůrců. Objevuje se víc a víc věděcky podložených objevů okolo fenoménu paměti vody a její schopnosti přenášet informace (data). Voda, jež je základním stavebním kamenem života na zemi a jež neustále koluje vším živým (mimochodem nepřijde vám fascinující, že voda, které není ani víc ani míň dokáže stále napojit sedm miliard lidí a veškerou faunu a flóru na zemi?) je dokonalým nosičem, protože je všudypřítomná. Je obsažena ve vzduchu, který dýcháme jako vlhkost, v tělech rostlin a živočichů, kterými koluje a vyměňuje se, na zemi jako potoky, řeky, jezera, moře a oceány, jež tvoří jeden spojený eko systém. A jestliže už dnes stojí vědec Harald Haas těsně před spuštěním přenosu dat prostřednictvím světla (což je samo o sobě famózní), nabízí se voda jako další přirozený a všudypřítomný nosič dat budoucnosti. V takovém případě sice nevím, co budou dělat všichni mobilní a datově přenosoví operátoři (teda vlastně vím - přestanou konečně škodit životnímu prostředí), ale tato nová možnost mě osobně velmi fascinuje.

P.S. Podívejte se na vynikající ruský film "Voda", jenž pojednává o našem myšlenkovém propojení a možnostech přenosu "myšlenkových dat" prostřednictvím tohoto elementu.