Narodil jsem se ryzí a svobodný

Nedávno jsem se po letech znovu oficiálně registroval na TED a v rámci registrace po mně chtěli, abych poskytl svůj osobní příběh. Dlouho jsem váhal kde a jak začít a pak jsem ho, jako takový ne zcela tradiční životopis, sepsal:

I was born pure and free. I arrived with original talent and a certain portion of energy to face my future destiny with infinite creativity. My parents were my first impediment. With the greatest love and sacrifice they imbed what they thought was the best for me: operating system named Culture 1.0 (version "European Communism") + deep-seated system of invisible cultural instructions and rules based on thousand-year ancestors experience. Strange thing happened then: I forgot myself. My natural talent was buried under a lodgment of communist schooling, working and time spending and my precious vital energy was largely consumed by common everyday life. One day I woke up and said myself: that's enough! Since then for me there is only the traveling on the paths that have a heart, on any path that may have a heart. There I travel, and the only worthwhile challenge for me is to traverse its full length. And there I travel--looking, looking, breathlessly.

Překlad: Narodil jsem se ryzí a svobodný. Na svět jsem přišel s originálním darem v podobě talentu a danou porcí energie, abych dokázal čelit svému budoucímu osudu s nekonečnou tvořivostí. Mí rodiče byli mou první překážkou. S nejvěší láskou a obětí do mě vložili to, o čem se domnívali, že pro mě bylo nejlepší - operační systém Kultura 1.0 (verze "Evropský komunismus") + zakořeněný systém neviditelných kulturálních instrukcí a pravidel vycházející z tisícileté zkušenosti našich předků. Potom se stala divná věc: zapomněl jsem na sebe. Můj přirozený talent byl pohřben pod nánosem komunistického školství, práce a trávení času, a moje drahocená životní energie byla ve velkém spotřebovávána na každodenní obyčejný život. Jednoho dne jsem se probudil a řekl si: už dost! A od té doby pro mě existují pouze cesty po stezkách srdce. Po jakýchkoli stezkách, které mají srdce. Projít je po celé délce je jedinou hodnotnou zkouškou kterou znám, a tak po nich cestuji a bez dechu se dívám -- dívám.