Paradox volby

Je obrovským paradoxem, že s tím jak rostou možnosti naší volby (a z toho vyplývající nutnost volby možnosti) se stáváme víc a víc omezenými a méně a méně svobodnými pro skutečnou volnost v pohybu, výběru a záměru. Je to obrovský paradox západní společnosti, kterým se zabývá i psycholog Barry Schwartz ve své velmi zajímavé TEDovské přednášce. Psycholog Barry Schwartz se zaměřuje na klíčový princip západních civilizací: svobodu volby. Podle Schwartzova úsudku nás možnost vybírat si činí nikoli svobodnějšími, ale paralyzuje nás; nejsme šťastnější, ale naopak méně spokojení.