Potraviny s ručením omezeným

Říká se tomu 'cilizační nemoci' a prý s tím nemůžeme nic dělat. Naše kultura jakoby od začátku počítá s tím, že dřív nebo později něčím (nabídka civilizačních chorob je pestrá) onemocníme, proto investuje obrovskou pozornost a energii do zdravotnictví, které se stalo zvláštním druhem energetické černé díry. Něco je nemocné v prazákladu fungování naší společnosti a potraviny jsou jedním z fundamentálních zdrojů. Dokud budeme přistupovat k jejich produkci, spotřebě a plýtvání s nimi způsobem jakým jsme to činili doposud, nemůžeme očekávat změnu. A nebo jinak: dokud bude naše kultura živit systém zdravotnictví, jehož primárním záměrem je prohnat nás neosobně svými trubkami a potvrzovat díky našim nemocem svou existenci v současné podobě ("Klidně onemocněte a pak přijďte, budeme vás léčit"), nebude nás nic nutit ke změně.

Mám pro vás film na toto téma, jehož tvůrci odhalují praktiky potravinářského průmyslu a ukazují některá fakta o průmyslové výrobě potravin, která byla dosud konzumentům s tichým souhlasem vládních ministerstev utajována. Dokument ukazuje, jak hrstka korporací kontroluje dodávky potravin a často staví vlastní zisk před zdraví spotřebitelů, živobytí farmářů, bezpečnost zemědělských pracovníků a ochranu přírody. Přesvědčivý depresivní pohled na velkopodnikání ve výrobě potravin nejen popisuje jejich nechutnou cestu z polí a stájí ke spotřebiteli, ale zároveň zkoumá ekonomický řetězec, v němž následky zdánlivě levného jídla, kdy hamburger stojí méně než brokolice, nese celý zdravotní a sociální systém.

Není to veselá podívaná, na druhou stranu vidět a vědět jak se věci doopravdy mají je někdy výhodné pro přežití, například mně to přimělo změnit některé automatismy a návyky ohledně nakupování a spotřeby potravin. Třeba to nějak pomůže i vám v kultivaci vašeho vztahu k základnímu zdroji energie současného lidského bytí na Zemi.