Pružnost jako nástroj budoucího přežití

Už jste si někdy položili otázku ohledně vlastní pružnosti? Pamatuji se, že ve světě 1.0 byla vždy součástí každého přijímacího pracovního pohovoru, jen se jí moderně říkalo 'flexibilita'. Se skutečnou pružností ovšem tahle předstíraná nemá vůbec nic společného. Skutečná pružnost je totiž čistě otázkou energie.

Představte si, že věda oznámí na jaře příštího roku nový zásadní objev, jenž zapříčíní rozpad staré dohody ohledně základních principů fungování našeho vesmíru. Svět jak ho známe přestane existovat. Jak se zachováte? Zůstanete oběma nohama ve starém a budete důsledně negovat všechno nové, nebo vám vaše pružná energie dovolí odskočit do nového snu? Je paradoxní, jak neuvěřitelně lpí některé lidské bytosti na tom, aby jim nebylo lépe. Často se potkávám u lidí s tím, že by mohli udělat tak málo, aby se jim o tolik lépe vedlo, místo toho ale donekonečna trvají na zachování své rutinně se odehrávající bídné existence. Dokonce ani smrtelně nemocní nejsou často ochotni se změnit, i kdyby je to mělo stát život! To celé je ale jen otázkou energetické ne/pružnosti a ne/schopnosti zareagovat na nové skutečnosti. Základním stavebním kamenem nepružnosti je SOCIÁLNÍ JISTOTA.

Lidské bytosti jsou jako energetické články. Pracují s energií - kumulují ji, nebo vydávají. Napojují se na zdroje nebo spotřebiče energie. Může se stát, že provádí li člověk tato napojení nevědomě a nekultivovaně, ocitne se dřív nebo později v životně nevýhodné pozici, kdy je jeho energie ve velkém bezúčelně spotřebovávána jinými lidskými bytostmi a on/a postupně ztrácí možnost obnovy (sebedobití). Takoví lidé pak velmi často onemocní a zemřou. Je to výsledek totální energetické nepružnosti. Dá se s tím nějak pracovat? Ano, dokonce lehce a elegantně! Mám pro vás pár postřehů, týkajících se energetické pružnosti, které by vám v současné době mohly přijít vhod.

1. Opusťte všechno, co MUSÍTE. Je to energetický zajatecký tábor, v němž jste drženi v internaci a ve velkém je z vás odsávána drahocená životní energie. Je to jen otázka vntřního nastavení. Mezi tím co MUSÍTE a tím co CHCETE je jen malý neviditelný překlik ve vašem nitru. Je to začátek cesty k získání pružné energie.

2. Vědomě si začněte vybírat: PROČ, KAM a s jakým ÚČELEM (záměrem) investujete energii. Začněte reagovat pružně na okolnosti, jež tento výběr přinese. Nenechte se strhnout ani vydírat přes pocity viny. Víte CO držíte, a máte jasno, co s tím NECHCETE udělat. To je dobrý start.

3. Najděte si přirozený zdroj životní energie. Velmi, velmi pravděpodobně leží někde ve volné přírodě, krásné krajině, nebo v horách a čeká na vaše objevení. Slibte si, že už nikdy nikoho vědomě neoberete ani o gram jeho vlastní energie - tedy přestanete dělat to, co je v naší kultuře běžné - přestanete být energetickými (ať už vědomými nebo nevědomými) vampýry.

4. Začněte hledat své vlastní napojení a svůj vlastní soulad s nekonečnem. Vaše místo v celku. Začněte se vědomě zabývat svým vědomím a jeho možnou záchranou. Tohle je nejlepší místo pro postupný a trpělivý rozvoj a kultivaci životní energie, jež se zvolna promění v totálně pružnou životní sílu, jež vám otevře dveře do nových dimenzí.

A jak poznáte změnu? Poznáte ji tak, že to co dřív stálo a drželo vás v zajetí stále dokola se opakujících událostí najednou samo od sebe zmizí a vy pocítíte ve tvářích nový čerstvý vítr, díky němuž váš život nabere ten nejneuvěřitelnější kurs.

Šťastnou plavbu!