Duch doby: pohyb vpřed 2011

Pro lepší pochopení toho, co se to vlastně děje kolem končícího snu lidstva s názvem "nekonečně rostoucí ekononika" představuji zajímavý film s názvem Zeitgeist: Mowing Forward (2011) /Duch doby: pohyb vpřed/, jenž jako již třetí film ze sárie Zeitgeist opět poskytuje kritický náhled na společnost dnešní doby. Tentokrát se zabývá tématy jako neudržitelnost peněžní a tržní ekonomiky, neefektivní využívání zdrojů vedoucího k poškozování lidského zdraví a planety a tím, do jaké míry jsme ovlivněni okolím oproti genetické výbavě. Řešení, které zde je nastíněno, stojí na co nejefektivnějším udržitelném využívání energetických zdrojů a zajištění co největšího blahobytu pro všechny lidi, bez propastných rozdílů a nerovností, na kterých je systém založen v dnešní době.