Dan Barber: Jak jsem se zamiloval do ryby

Dan Barber je známý kuchař, jenž se dlouhodobě zabývá tématem 'Jak udržet rybu na jídelním lístku'. Přirozená rybí populace světových oceánů je téměř vyhlazena dlouhodobým a bezohledným výlovem/znečištěním - jako ovšem už téměř vše na Zemi, co je plundrováno ve jménu korporátních zisků. Dan hovoří ve své TEDovské přednášce o možnostech trvale udržitelného rozvoje v této oblasti: Šéfkuchař Dan Barber se pouští do křížku s problémem, kterému čelí mnoho profesionálních kuchařů: jak udržet rybu na jídelním lístku. S typickým humorem popisuje svá bezelstná badatelská nadšení a zklamání, kterých se dočkal na své pouti za "udržitelnou rybou", kterou by mohl milovat, a gurmánské líbánky, které zažil po setkání s nemravně lahodnou rybou pocházející z revoluční farmy ve Španělsku.