Zlo neexistuje

Zní vám to dost podivně? Ne až tak, když si uvědomíte všechny souvislosti. Vše je totiž pouze otázkou výběru. Toho čemu přitakám a co připustím za své. Toho co kupuji a používám. Toho na co se napojuji ve jménu společného snu o existenci světa 1.0 a mého místa v něm. Tak nějak přece funguje ďábel - nepotřebuje nadšení, ani zápal - stačí mu tichý souhlas. Televize, reklama, genetická modifikace potravin, banky a měnový systém, McDonald's, petrochemický základ moderní výroby potravin, produkce plastů, balená voda - to všechno není ani dobré, ani zlé. To se jen určitá část našeho společného vědomí - za tichého přitakání nás všech - vydala  na cestu podivného experimentu s názvem 'zisk za každou cenu'. Že tou cenou nakonec může být ohrožení samotné existence člověka na Zemi je už dnes víc než zřejmé.

Podívejte se do přírody, jejíž funkční princip se dotýká přirozeného řádu bytí v Univerzu. Nic takového jako dobro nebo zlo tam neexistuje. Zažil jsem nedávno v jednom indickém národním parku pozoruhodnou podívanou - obrovský had se pomalu plížil z křoví a v jeden moment zaútočil rychlým skokem na dvě velké žáby. Ty se s velkým skřehotem pokusily o záchranu - odskočily kus dál a zůstaly sedět na místě. Nikdo nikomu nazačal nadávat do blbečků, nikdo nedělal silácká gesta a neměl blbé kecy, nikdo nikomu nevyhrožoval ani nevyhlásil válku. Napsal jsem si tehdy následující poznámku: "Příroda nezná pojem dobro a zlo. Zná jen sílu a její projevy, jež mají neutrální povahu. Pozoroval jsem v jednom indickém národním parku, jak had lovil žábu. Neuvěřitelná koncetrace a kumulace síly, jež se projevila v jednom přesném momentu. Bez slitování, ale taky bez nenávisti. Lov se nepodařil, žába zůstala poblíž, had se stáhl zpět do křoví. Lov skončil tímto momentem. Šlo o život (oběma), ale skončilo to stejně neutrálně jako to začalo. Žádná lavina emocí, žádné posunky, žádná trestná výprava za odplatou. Příležitost, vytěžení, výsledek. Neutrální poloha projevu síly. To je čisté."


Ano, neutrální projev síly vedoucí k přežití - to je čisté. Na rozdíl od toho, co se nám dnes děje v naší kultuře, jejíž princip fungování se snad již ve svém začátku odklonil od přirozeného řádu a jenž je založen na špatném zdrojovém kódu s názvem SOUTĚŽ. To co pozorujeme v přírodě není soutěž - přestože nám to tak bylo po léta mylně interpretováno - je to permanentní dosah na přirozený univerzální řád a projevy síly, jež tomuto přirozenému řádu odpovídají. Podívejte se na to - pozorujte zvířata. Nežijí spolu ani s prostředím v nepřátelství, nedělí se na 'my' a 'oni' a neřeší podobné nesmysly jako 'bohatství' vs. 'chudoba', 'bílá' vs. 'jiná barva kůže', 'boj se systémem', nebo 'charita' a 'trvale udržitelný rozvoj'. Nejsou oddělení od základního zdroje síly ani od sebe samých, proto nepotřebují farmaceutický, potravinářský, ani reklamní průmysl. A protože jejich základním zdrojovým kódem je 'přežít', nepotřebují ani s ničím bojovat.

Za komunismu jsme zdánlivě neměli na výběr. Kolikrát jsme od rodičů slyšeli - tak to prostě je a nic s tím nenaděláme. Musíme se přizpůsobit. Bylo to, jako kdyby s námi skupina nějakých planetárních vědců dělala pokus, který je popsán výše na obrázku. Uvěřili jsme virtuální realitě o tom jak to je a dál se po ničem nepídili. Strachem nás udržovali v lajně. Spokojili jsme se s omezeným věděním a za nic na světě jsme se nechtěli dozvědět víc. Protože vzdělání přináší poznání a poznání přináší nutnost se zachovat v souladu se svým (s)vědomím. Tak to bylo odpradávna a je jedno jaký -ismus nebo -cie zrovna vládne světu lidí.

Stejné je to i dnes, kdy nás strachem (z ekonomického a společenského kolapsu) drží v lajně společného snu dnešního světa, aby nám nabídli zase nějaké svoje řešení, které stejně nic nezmění. A my jim na to zase dobrovolně skočíme a uvěříme tomu jak to je a přestaneme se pídit po vzdělání, což nás zase bude stát to, o co tu jde (a vždycky šlo) především - naši enregii, volnost a (s)vědomí. A přitom je to právě vzdělání, které by nás dokázalo osvobodit - ne od systému, ale od všeho, čemu jsme kdy uvěřili. Odvracíme se dobrovolně už po několik století od poznání, že NIC NENÍ DÁNO A S NIČÍM NENÍ NUTNÉ BOJOVAT. Neexistuje zlo, ani dobro. Neexistuje boj dobra se zlem. Není nutné se stavět na žádnou stranu, protože je jenom jedna - moje vlastní. Neexistuje žádný -ismus nebo -cie, která za nás vyřeší naše problémy. Jdou po naší energii, po našem vědomí, po naší svobodě. A jde jim to čím dál hůř, protože zatímco ve středověku vás mohli kdykoli upálit, za nacistů popravit, za Husáka zavřít, dnes už vás dokážou jenom strašit. A je jen na vašem osobním výběru, kam až se necháte zatlačit. Svět 1.0 je jedna velká holografie, kterou si promítáte na stěnu vašeho sebeobrazu. Konec světa tak máte každý sám ve svých rukou. Bude přímo úměrný míře vašeho nového vzdělání.