Bohatství jako zdroj zdraví a nemoci

Zkoušeli jste si někdy do Google zadat slovo 'bohatství'? Je to velmi zajímavé, ale jako první vyjede odkaz na na českou Wikipedii, kde se dozvíte následující definici: Bohatství je stav, kdy jedinec má tolik hmotných či nehmotných statků, že zažívá pocit nadbytku a blahobytu. Toto vlastněné bohatsví pak umožňuje volné užívání vlastněných věcí bez nutnosti další práce a nebo další používání ve snaze zvýšit hodnotu svého kapitáluSe slovem bohatsví pak dále souvisí i rozšířené termíny národní bohatství, které zahrnuje obecné označení materiálních statků vlastněných v určitém časovém období jistou skupinou (národemtřídou atd.). Dále existuje i termín přírodní bohatství, které označuje přírodní statky umožňující lidskou existenci na planetě (řadí se sem např. sluneční energieminerální zdroje atd.)

Potřebujete jasnější důkaz o tom, co bere naše společnost v potaz? O jaký druh bohatství se zajímá? Čeho se ve svých úvahách dotýká a z jakých premis při svém jednání vychází? Myslím, že to není potřeba. Nacházíme se uprostřed 'doby jedové', a netýká se to pouze potravin. Naše kultura je vychýlená jedním směrem a to má na nás velký dopad. Tělesné zdraví a psychická stránka člověka je velmi vážně narušena. Je to důsledek dlouhodobégo zneužívání našeho společného prostředí kvůli našemu současnému společnému snu. Ten sen se jmenuje 'ekonomický růst' a vypadá to, že jsme mu schopni obětovat samu existenci člověka na Zemi. V řeči, kterou pronesl náčelník Seattle k prezidentovi USA v r. 1855 se to říká jasně: Jsme součástí země. Co postihuje zemi, postihne i syny země. Když lidé na zem plivají, plivají sami na sebe. Neboť víme, že země nepatří lidem, ale že lidé patří zemi - to víme. Všechno je vzájemně spojeno jako krev, která spojuje jednu rodinu. Vše je spojeno. Co postihuje zemi, postihne i syny země.


John Ruskin byl anglický spisovatel, básník, vědec a umělecký kritik. V době tzv. viktoriánské éry, kdy vznikala celá řada produktů naší civilizace - jako jsou např. továrny, banky a měnový systém - přinesl jednu pozoruhodnou ideu. Bohatství (angl. wealth) rozdělil na dvě části. Hovořil o tom, že pokud je bohatství skutečným bohatstvím, mělo by naši společnost obohacovat. V takovém případě se hovoří o 'wealth = well being', tedy bohatství, jež obohacuje lidi a naše společné prostředí a činí ho lepším pro bytí. Podle něj ovšem existuje i druhá stránka nebo, chcete li, druhý aspekt bohatství. Nazval ho 'illth' (od anglického slova illness - nemoc). Jde o druh bohatství, jehož záměrem není obohatit prostředí a učinit ho lepším místem k bytí, ale jen a pouze vytěžit co vytěžit lze za účelem vlastního zisku, jenž je kumulován a slouží pouze k hromadění moci svého držitele. Takové bohatství naše prostředí otravuje a způsobuje onemocnění.

Mám pocit, že se právě ocitáme na vrcholu 'doby jedové', jejíž esencí je 'illth'. Nechali jsme si vsugerovat ideu, že peníze je to jediné, na čem doopravdy záleží a obrátili jsme veškerou svoji pozornost tímto směrem. Přestali jsme se zajímat o to, jaké procesy svým jednáním spouštíme a jaký mají dopad na ostatní živé bytosti a naše společné prostředí - tedy potažmo na nás samé. Vypadá to jako hodně zlý sen, plný nočních můr, ze kterého se nemůžeme probudit. Veškerý dnešní politický, byznysový a mediální svět se nás snaží udržet v nevědomí a podporuje ho svými produkty. Opět slovy náčelníka Seattle: I bílí pominou, možná dříve než všechny ostatní kmeny. Pokračujte se zamořováním svého lože a jedné noci se udusíte ve svém vlastním odpadu.

Možná si to neuvědomujeme, ale stojíme na zásadní křižovatce. Ta křižovatka se týká našeho vlastního přežití. Rozhoduje se teď a tady. Na zcela individuální úrovni. Kecy o tom, že sám nic nezmůžu už neplatí. Informace o stavu světa 1.0 máme k dispozici. Cítíme se v něm blbě. Proměna světa se odehrává čistě na úrovni JÁ, TEĎ A TADY. Nic jiného neplatí. Jde o nalezení cesty k vlastnímu sebe vědomí. Probuzení se odehraje na základě nového vzdělání, uvědomění si sebe samého jako nezávislé energetické entitity, jež zmůže cokoli, nalezení vlastní originality a jejího rozvoje prostřednictvím činů, jež obohatí tento svět a udělají ho lepším místem k bytí. Znovunapojení na přirozený řád univerza přinese ztracenou rovnováhu a povede k uzdravení Země, našich těl i duší. Každý z nás něco produkujeme (např. chodíme do zdraví škodlivé práce) a něco konzumujeme (např. Zemi i zdraví škodící hamburgery z dílny smutného klauna Rolanda). Děláme to každý den a toto je jediné místo, kde se můžeme změnit, abychom změnili svět. Howgh!