Malý velký muž, který změnil svět

Motto: Jen pro šílence. Ztracence. Rebely. Potížisty. Nesprávné lidi na nesprávném místě. Pro ty, co vidí věci jinak. Pro ty, co nemají rádi pravidla a necítí žádný respekt vůči status quo. Můžete je citovat, nesouhlasit s nimi, oslavovat je anebo pomlouvat. Jen jednu věc ale nemůžete - ignorovat je. Protože oni mění svět. Posunují lidstvo kupředu. Ikdyž je můžete vidět jako šílence, jsou to géniové, protože lidé, kteří jsou natolik šílení, aby si mysleli, že mohou změnit svět... to jsou ti, kdo ho skutečně mění.
Think Different, 1997


Světem otřásl odchod velké postavy nejen našich novodobých dějin. Je zajímavé vidět, jaký obrovský Duch provázel tohoto vzrůstem malého muže po celý jeho život. Byly a ještě budou o něm napsány tisíce slov. Bude porovnáván, povyšován i zatracován. No a co? Jsou životy, které prosviští okolo nás do temnoty zapomění jen co se naplní jejich čas. A pak jsou životy, které ukazují cestu. Životy, které svítí všem ostatním tam, kde je tma. Jsou to životy všech
těch, kteří změnili svět k lepšímu. Čím? Jednoduše tím, že byli a žili svůj neobyčejně bohatý život po svém. Nevěřím v žádné kraviny jako jsou 'morální hodnoty'. Ty patří kultuře. Věřím v čest člověka, v jeho Ducha a světelnost. Měl jsem ve svém životě to neskonalé štěstí se několikrát ocitnout ve fyzické přítomnosti dvou lidských bytostí, mezi něž dávám rovnítko. Byl to Bódhisattva V.H. a Jeho Svatost Dalailama. Atmosféra, již dokázali tito dva šibalové v mžiku oka okolo sebe rozšířit ve mně pokaždé okamžitě rozechvěla to hluboké a lepší v nás. Vždy se mě dotkli aktuálním živým bytím a vědomým zachycením obrazu toho, kým bychom mohli být, pokud bychom se stali bytostmi s vysoce rozvinutým vědomím. A to není málo. Děkuji a hluboce se ukláním s vědomím, že 'velký Duch nezaniká, je povznesen nad urážku, nespravedlnost, bolest, posměch; byl by nezranitelný, kdyby netrpěl soucitem'.