Jak přežít a stát se doopravdy bohatým člověkem?

Motto: Chcete li doopravdy zbohatnout, musíte se nejdřív stát blázny.

Peníze, stejně jako cokoli jiného v lidské historii, měly na počátku dobrý záměr - šlo o to usnadnit a zrychlit výměnu zboží (tedy něčeho s reálnou hodnotou) mezi lidmi. Pak se ale stalo cosi podivného a z dobrého sluhy se stal zlý pán. Peníze zmutovaly do jakéhosi podivného tvaru (snad v novodobé božstvo), k němuž se dnes upíná prakticky veškerá pozornost lidstva. Toho využila úzká skupina elit 1.0 ke kumulaci a kontrole proudící životní energie na planetě Zemi. Jsou to peníze, díky nimž s námi kultura může bezostyšně manipulovat a hrát své podivné hry na práce, musy a kontroly. Jsou to peníze, díky nimž je část lidí schopná vzdát se vlastní duše, talentu a životní energie. Zajímavé na tom celém je, že ti kdo tomu přitakají, se stejně k žádným skutečným penězům nikdy nedostanou. Je to celé jen hra o 'udržení masy na uzdě'. Faktem je, že úzká elita těch, kdo u sebe dokáže nakumulovat a držet obrovské množství peněz (tedy energie, plynoucí přes pozornost) jsou fakticky ti, kdo dosud ovládají svět 1.0. Ta parta se nazývá politici - byznys - média a věřte tomu, že jde o velký, temnému mraku podobný organismus, na který by se také hodilo označení 'svět organizovaného zločinu'. Koneckonců zprávy posledních měsíců z tohoto světa jasně ukazují, s kým máme tu čest.

Pokaždé, když čtu, jak si někdo ulil pár set miliónů semhle a pár set milionů támhle, nechává mě to naprosto chladným. Ty peníze jsou jim totiž  k ničemu. Stejně jako by byly k ničemu vám všem, kdo čtete tyto řádky. Je to prázdná bublina. Z ničeho nemůže vzniknout nic. Uspořádá se pár narozeninových oslav a je to pryč. Všichni jen dokola intenzivně pracují na obrovské ztrátě - ztrátě Ducha. Možná znáte osudy těch, kdo vyhráli velké částky v loteriích. Protože nebyli na nově nabyté bohatství připraveni, ve většině případů ho protočili na ruletě těch nejblbějších pitomostí a do pár let se z nich staly nešťatsné alkoholické trosky s poškozeným zdravím a vztahy, tedy v pravém slova smyslu ztracené duše. V případě organizovaného zločinu (kam skutečně řadím politiku, média a byznys jak je dnes známe) je to o to horší, že se jedná o jednání záměrné. Svět 1.0 se zastavil a vyprázdnil, protože nadešel čas jeho konce. Z ničeho nemůže vzniknout nic. Říká se přece, že kde nic není, ani čert nebere. A tak se svět 1.0 ve všech svých podobách obrátil proti sobě samému. Mezi lékaři se hovoří o tzv. autoimunitním onemocnění, kdy systém, jenž měl dosud za úkol se chránit a udržovat v chodu, se obrátí proti sobě samému a přivodí si fatální zkázu. Svět 1.0 trpí nemocí, kdy sám sebe požírá jako rakovině podobný nádor. Všechny ty korupční, politické a mediální aféry jsou jen metastázami jeho nemoci. Slovy doktora Hnízdila: "Každá nemoc je doporučený dopis. Rakovina je doporučený dopis s černým pruhem ve kterém se píše: člověče, znečistil jsi ovzduší, teď ho dýcháš, otrávil jsi vodu, teď ji piješ, jíš jídlo plné chemie, otrávil jsi mezilidské vztahy a teď v nich žiješ. Tak už se zastav nebo tady končíš. Je to vlastně reflexe způsobu naší existence.“

Asi si kladete otázku 'kudy a jak dál'. Nekladete si ji dnes sami. Mám pro vás jednu moc dobrou zprávu: to jediné, co můžete se světem 1.0 udělat, je NECHAT HO BÝT. Není mu totiž pomoci. Nechte ho zcela svému osudu a postarejte se sami o sebe. Začněte tím nejmenším, čím můžete - přestaňte sledovat TV zprávy. Garantuji, že maximálně do týdne se úplně promění vaše realita. Přesměrujte svoji pozornost od virtuálních problémů k sobě samým. K vašemu středu. Začněte u sebe. Naslouchejte si a nebojte se. To dobré tu zůstane. Čerstvě upečený chleba bude dál vonět, švestkové koláče nepřestanou chutnat a voda nás napojí, abychom neumřeli žízní. Nečeká nás návrat do zemědělského středověku, ani do pravěkých jeskynní. Čeká nás úžasná Ducha-plná, na nových tvořivých a inovativních technologiích založená, cesta vpřed. Ta cesta začne obrovským skokem. Vlastně už začala. Ten skok se děje právě teď. A večer co večer vyjděte a pozorujte hvězdy. Je v nich všechno, co potřebujete vědět. To co dnes světu a člověku v něm fatálně chybí, a co ho připravuje o živost, je nedostatek tvořivosti. Skutečné tvořivosti živého Člověka, který nedělá věci pro peníze, ale protože musí - zevnitř a pro sebe! Nedokáže si totiž svůj život bez tvořivé složky vůbec představit. Jako blázen pořád dokola a uprutně svou tvořivostí obohacuje a posouvá svět kupředu o nová a nová vlastní umění. Skutečné bohatství začíná tam, kde začínáte vy sami obohacovat stávající stav svým osobním uměním (nikoli zručností, jak je tomu v 99% případů). V čemkoli. Nemusíte být zrovna Steve Jobs, abyste uspěli. Devadesátá léta nám přinesla nový zásadní nástroj - internet, o němž jsem přesvědčen, že je darem odněkud z vyšších sfér, které nejsme schopni dosud zachytit. Je to dar, jenž výrazně přispívá k probuzení Člověka na Zemi a jehož skutečný přínos plně ocení až budoucnost. Díky němu se totiž dosud pevné struktury a elity světa 1.0 samy od sebe začaly drolit a jejich kontrola nad našimi životy zmenšovat. Důsledkem je, že dosah a možnosti světa 1.0 se denně zmenšují s tím, jak z něj postupně mizí další a další nově vzdělané a probuzené bytosti do své vlastní skutečnosti. Nové možnosti čekají ve skrytu připraveny na každého z nás. Máme je doslova před nosem. Vstupenkou je důkladné sebepoznání. Odměnou je živá a dobrodužná cesta životem 2.0, založeným na vlastní skutečnosti. Je to lehčí, než by se mohlo na první pohled zdát, a to přesto, že je to cesta na celý život. Peníze a míra jejich přítomnosti v našem životě už jsou pak jen odrazem toho, že něco živého naším prostřednictvím teče do světa, kterému přinášíme skutečné obohacení. V takovém případě platí: čím víc, tím líp.