Je na čase postarat se sám o sebe

Nedávno jsem se zúčastnil zajímavého setkání s MUDr. Janem Hnízdilem, o jehož existenci jsem do té doby neměl nejměnšího ponětí. Asi se pousmějete, protože se jedná o velmi známou osobnost, ztělesňující tzv. celostní psychosomatickou medicínu, ale můj čas pro setkání zkrátka přišel až nyní. Jan Hnízdil má velmi zajímavou osobní historii a mimo jiné v jednom skvělém rozhovoru říká: "Tělo nemá jinou možnost, než nás napomenout bolestí. Pokud si jen vezmete prášek a informaci nepochopíte, pouze vypnete varovný signál." Musím říct, že tohle setkání pro mě bylo zásadní zprávou o tom, jak se nové vědomí čím dál rychleji a masivněji dostává do poředí ve všech oblastech našeho života. Shift happens, tedy posun se děje. Pochopil jsem, že všechno co nás dnes obklopuje a formuje náš svět, můžeme mít ve verzi 1.0 nebo 2.0 - záleží jen na našem osobním výběru a zaměření. Dobré zdraví je navíc esenciálním předpokladem pro to žít dobrý život, plný síly a radosti. Přijde mi strašně směšné nazývat v roce 2012 nové možnosti 'alternativou' - například to co provozuje Jan Hnízdil nazývat 'alternativními léčebnými postupy' - a ještě za ně udělovat 'bludné balvany' v obskurním old-schoolovém vědeckém spolku. Funguje to? Nahrazuje to 'normální' postup, o kterém všichni stejně dávno víme, že je vyčerpaný? Tak jaká alternativa, proboha? V medicíně jako všude, slovy MUDr. Hnízdila platí, že "V tomhle systému je doktor placený za to, že lidi léčí, ne za to, že jim radí, co mají dělat, aby se uzdravili. Každý uzdravený člověk znamená ekonomickou ztrátu." Pravidla světa 1.0 hovoří jasně. Ekonomická ztráta, či ekonomický výnos je povýšen na úroveň nového Boha a jsou mu podřízeny veškeré aktivity, bez ohledu na individuálního člověka a jeho skutečné potřeby. To mi přijde obludné. Podívejte se na zajímavý záznam rozhovoru s MUDr. Hnízdilem v rámci pořadu DušeK.