Síla poznání

Ve své léčitelské a poradenské šamanské praxi, jakož i z pozice autora tohoto blogu jsem se v poslední době setkal s větším počtem lidí, jež pocházejí z různých socio-ekonomických vrstev a prostředí. Přicházejí se zdánlivě různorodými záměry a požadavky, jedno je ovšem až zázračně spojuje - je to otázka 'kudy a jak dál'. Je pro mě pokaždé zázrakem života vidět všechny ty nejnevyzpytatelnější způsoby, jakými si to živé v nás (naše individuální vědomí) najde to živé mimo nás, co nás přesahuje (univerzální vědomí), ke kterému se obracíme a jež nám pomůže najít nový směr. Všechna tato setkání jsou pro mě zdrojem obrovské inspirace (už chápu MUDr. Hnízdila, že se brání tomu opustit ordinaci a ve prospěch publikování a přednášek) a vedou mě k hlubokému poznání. Mám aktuální zkušenost, že deset lidí z deseti dnes hledá nový směr. Nejste v tom sami. Kruh světa 1.0 se zúžuje a jeho možnosti se zmenšují a vyčerpávají. Je to všude a ve všem. Znám okolo sebe lidi, kteří teď 'musejí' pracovat šestnáct hodin denně, aby si 'udrželi' to, k čemu jim dřív stačilo hodin pět. A čím víc pracují, tím jsou jen unavenější a unavenější.

Transformace se děje v neviditelné rovině a na jemnohmotné energetické úrovni. Čas se smršťuje a zahušťuje. Už nemáme čas ztrácet čas. Začneme li čas v jeho nové podobě hledat sami u sebe (a v sobě), je to ta nejlepší (a vlastně jediná možná) cesta. Naše tvořivé jádro je totiž zdrojem všeho živého v nás. Máme ho každý. Ať už o něm víme anebo ne. To jádro je (často zapomenutým) 'kusem Boha' v nás a čeká na svůj objev a rozvoj. Každý také máme neviditelnou spirálu, která vede středem našeho těla. Vědci jí říkají DNA, šamani nebeský žebřík. Je to potenciál našeho života, též nazývaný 'axis mundi' - střed (našeho) světa. Je to žebřík, po kterém můžeme začít lézt nahoru a dotknout se jeho prostřednictvím nekonečna. Je to spojnice se samou esencí Univerza (nazvěte si ji Bohem, bude li to tak pro vás pochopitelnější). U některých z nás zůstane tento potenciál zcela nevyužit a život se v takovém případě odehrává na úrovni 'musů', 'prací', 'ne-mocí' a 'nevydařených osobních vztahů'. Takový člověk pak často projde životem jako pohaslý stín, plně závislý na podnětech zvenčí. Stává se zcela manipulovatelnou jednotkou (palivovým článkem kultury), ovládaným především strachem a nejistotou. Kde chybí vědomí sebe sama a nových možností, nastupuje ne-moc ve všech jejích existujících podobách. Naopak síla poznání přináší obrovský zdroj nových možností prožít život sám v jeho nejryzejší podobě. Abychom se dokázali osvobodit, musíme se znovu narodit. Síla poznání, kolem které nyní formuji celoroční sebepoznávací a sebevzdělávací cyklus s názvem 'Zahrada bohatství' je pro mě obrovským zázrakem a zároveň nadějí pro všechno živé v nás na Zemi.