Nevěřím...


Nevěřím, že se člověk narodil jen proto, aby zemřel. Nevěřím, že utrpení je nutné k tomu, abychom poznali. Nevěřím, že se nejdřív musím mít špatně, abych se pak jednou někde mohl mít dobře. Nevěřím žádnému politikovi na světě. Ani knězi. Nevěřím v rozdíly. Nevěřím, že vývoj HDP je přímo úměrný pocitu štěstí. Nevěřím, že existuje nutné zlo. Nevěřím volbám. Nevěřím strachu. Nevěřím chození do práce. Nevěřím soutěži. Nevěřím obrazům světa v médiích. Nevěřím tomu, že musím onemocnět a zestárnout. Nevěřím tomu, že musím cokoli. Nevěřím, že existuje zprostředkovaný Bůh. Nevěřím, že jsme odděleni od sebe navzájem. Nevěřím, že svět je zlý. Nevěřím, že mě někdo jiný dokáže zachránit. Nevěřím ničemu, co se jeví být. Nevěřím v reformu. Nevěřím farmacii. Nevěřím, že učení je mučení. Nevěřím sobě.

Já jen věřím v čistou energii poznání sebe si vědomého vědomí, jež nás dokáže zachránit.