Ayahuasca: jiné světy

Ještě před pár lety by cokoli kolem rituálů spojených s užíváním ayahuascy bylo považováno za kulturálně výstřední, psychedelické a obskurní. Dnes se ovšem situace změnila. Ayahuasca je, jako svatá rostlina, po celém světě široce akceptovanou branou k novému poznání a léčbě Ducha a těla. Tradiční, tisíce let staré rituály, pocházející od jihoamerických šamanů vystupují ze stínu utajení do světla pozornosti. Není bez zajímavosti, že tvar rostliny připomíná DNA a šamani popisují své cesty jako stoupání po "nebeském žebříku".

Dovolte mi v této souvislosti vás odkázat na zajímavý filmový dokument, popisující fenomén ayahuascy prostřednictvím indiánského kmene Shipibo Konibo. Ojedinělý dokument svého druhu. Režisér Jan Kounen nás uvádí do hlubokých tajů šamanské medicíny a připomíná tak, jak málo ještě víme o životě, rostlinách, našem vědomí, apod. Kromě počítačově zpracovaných halucinogenních vizí je zde zachycen i život kmene Šipibo Konibo, který se svými tradicemi, znalostmi, sociální pevností, funkčností a provázaností překračuje zajisté v mnohém západní duchovní kulturu. Součástí dokumentu jsou také zajímavé postřehy nejrůznějších osobností z pole lékařství (Rick Strassman), antropologie (Jeremy Narby), psychoterapie (Stanislav Grof) či umění (Alex Gray a Pablo Amaringo). Dokument při svém uvedení v roce 2004 vyvolal kontroverzi díky zobrazené zvířecí obětině, kterou kmen Šipibo používá, a díky scénám čištění, jímž účastníci ceremonií procházeli.