Záznam vystoupení v Hyde Parku

Po vystoupení v pořadu Hyde Park minulý čtvrtek jsem byl doslova zasypán přívalem emailových a facebookových zpráv. Velmi mě překvapila hloubka osobních příběhů spousty z vás. Autentické výpovědi živých lidí, kteří prošli transformací (učinili životní obrat), pouze v jiném čase, jiném prostředí a za jiných okolností. Prakticky každý druhý text obsahoval poděkování a větu "mluvil jste mi z duše", což mně osobně přineslo potvrzení toho, že Duch doby je nakloněn a otevřen dalším originálním objevům nových možností Člověka na Zemi. Zkrátka už nejsme vystaveni na pospas tomu, co někdo někde vymyslí, předžvýká a naservíruje v jakékoli kulturální podobě. Reklama je jen jednou z forem a je stejně vyčerpaná, jako je kultura sama. A vaše reakce ukázaly, že má skutečný smysl pokračovat ve zkoumání a hledání nových možností. Děkuji České televizi za možnost zprostředkovat kontakt s Duchem a vám všem touto cestou děkuji za podporu, které si nesmírně vážím.