Proč naše děti ztrácejí přirozenou chuť učit se novým věcem

Minulý rok jsem na pražské konferenci TEDx viděl spoustu velmi zajímavých lidí. Mezi jinými i Janu Nováčkovou, lektorku pro mozkově kompatibilní vzdělávání, která hovořila na téma 'korupce ve školním systému' aneb 'proč naše děti ztrácejí přirozenou chuť učit se novým věcem a nahrazují ji obyčejným sbíráním známek'. Jana Nováčková je psycholožka, členka a lektorka Společnosti pro mozkově kompatibilní vzdělávání (www.zkola.cz/respektovat). Je přesvědčená, že ani nejlepší výchovné cíle nemohou ospravedlnit fakt, že se s dětmi často zachází méně slušně než s dospělými. Jak jinak je možno provázet děti na jejich cestě, aby se mohly stát zodpovědnými dospělými s vysokou sebeúctou, popsala spolu s dalšími třemi spoluautory v knize Respektovat a být respektován (30 000 prodaných výtisků); lektoruje také stejnojmenný kurz. Tvrdí, že tradiční školství se prohřešuje proti přirozenému fungování našeho mozku a promarňuje potenciály dětí. Své názory vyjádřila v seriálu článků Mýty ve vzdělávání publikovaných v Lidových novinách a vydaných pak knižně.