Všechna řešení světa

Motto: "Nejdřív vás ignorují, pak se vám smějí. Pak s vámi bojují a pak vyhrajete." Mahátma GándhíBunker Roy je nesmírně pozoruhodný člověk. Mám pocit, že pro obyčejné, zapomenuté, chudé lidi tzv. třetího světa toho za posledních třicet let udělal víc, než celá Světová banka, OSN i všechny charitativní organizace dohromady. Pomohl totiž lidem, o které náš moderní svět nestojí, najít vlastní hrdost. Je zakladatelem tzv. 'Barefoot College' (Bosá Univerzita), která podporuje tradiční znalosti a dovednosti obyčejných vesničanů, ovšem se zcela novým rozměrem. Podívejte se na fascinující a nesmírně inspirativní video a sami sebe se znovu zeptejte, co je a není ve skutečnosti možné. V Radžastánu, v Indii, učí v neobyčejné škole vesnické ženy a muže -- mnoho z nich negramotných -- stát se solárními inženýry, řemeslníky a lékaři v jejich vlastních vesnicích. Škola se jmenuje Bosá univerzita a její zakladatel, Bunker Roy, vysvětluje, jak funguje.