Strach je lhář


Je jedno čemu věříte, strach si dokážeme představit všichni. Vědecky se strach popisuje jako stresová reakce na možnost ohrožení, při které se tělo brání vylučováním adrenalinu, aby dokázalo pružně zareagovat a zachovat se. V krátkodobém pohledu skvělá výbava pro přežití. Dlouhodobě zabiják duše a těla Člověka. Já osobně jsem strach uviděl jako energetický uzel, uvázaný pevně kolem vlastní středové osy těla Člověka, jenž brání volnému toku životní (tvořivé) energie. Čím nezralejší vědomí, tím silnější bývá strach ve svém sevření. Strach stojí v přímé protipozici vůči tvořivosti (Power of Creation). Zatímco tvořivá energie obohacuje a přináší další a další zdroje nových možností, strach nutí stát na místě, stahuje a škrtí, konzumuje, sžírá, bere sílu a čas.

Strach je lhář. Máte li ve svém popisu Boha a Ďábla, pak je tvořivost středovou (tedy přirozenou) energií Člověka, se kterou přichází na tento svět jako stoprocentní Božská bytost a odpradávna se přímo napojuje na zdroj (Boha), zatímco strach je nástroj, kterým posíláme svou životní šťávu do vnější temnoty v Univerzu, které říkáme Ďábel. Ovládá li náš život strach, uvěřili jsme vnější temnostě zvané Ďábel. Je jedno čemu věříte. Strach má nejrůznější podoby a je nástrojem (o)vládnutí. Je li lidská (nebo jiná) bytost schopna u jiné lidské (nebo jiné) bytosti vyvolat a udržet strach, stává se jejím pánem. Strach ze šéfa, strach o práci, strach o partnera, strach o zdraví, majetek, o pozici, strach jak vypadám, strach o to jak bude, strach jak a jestli obstojím, strach jak to či ono dopadne. Strach se dokáže zakuklit a vstupovat do našich životů v nejrůznějších podobách a pod nejrozmanitějšími záminkami. Bez přestání klepe na naše kulturální dveře a snaží se dostat dovnitř, aby kradl, oslaboval a vysával. Jedinou obranou je posílit se ve svém středu, nechat zrát a navyšovat své vědomí, které nakonec osvětlí i to nejčernější zákoutí a vyplní i tu nejprázdnější skulinu. Poznat se, vymést se, odevzdat se. Kde není místo pro strach, zůstává jen nekonečný prostor pro tvořivou sílu, díky které si můžeme hrát, tvořit a sdílet. A to je úplně jiná káva.