Čas na změnu


Motto: Naše životy nám nepatří. Jsme spojeni s ostatními v minulosti i budoucnosti. A každým zločinem, každou laskavostí rodíme svou budoucnost.
David Mitchel

Konečně zmizely všechny ty nesmysly o koncích světa, příletech mimozemšťanů a nastolení nového světového řádu, kterými se poslední měsíce plnil náš společný prostor. Zůstali jsme v otevřené krajině vlastních nových možností, jak naložit se svými životy. Možná, že až nám konečně dojde, že budoucnost je pouze odrazem známé minulosti, začneme uvažovat o sobě i ostatních úplně jinak. A to je to, co se vlastně stalo. Něco je jinak. Zatím přesně nevíme co a jak, ale už to samo o sobě stačí k posunu. Změna nepřijde sama, ačkoli to tak slibovali. Nepřijde ani tak, že budeme něco nebo někoho chtít změnit. A už vůbec ji nemůžeme očekávat na základě našich vlastních projekcí do jiných lidských bytostí (politiků apod). Jsme to my, každý sám, v otevřené krajině našeho vlastního vědomí, kde v tichu a nehnutí čelíme holému Univerzu, jež tlačí na naši změnu. Jsme to my sami, kdo mění svět tím, že mění sebe. Nastal čas na změnu. Kdo máš uši, slyš.