Láska je nekonečno

Infinite Love Painting - Infinite Love Fine Art Print - Hannah Curran
Napil jsem se z poháru tvého smutku a ochutnal chléb tvé radosti. Musel jsem najít bolest, abych se naučil smát. Abych věděl, že hlava mi srůstá s tělem, a milovat znamená zapomenout sám na sebe. Abych věděl, že je to dávat a brát tak, jako Země bere svůj prach. Jako Země bere svůj prach. Abych věděl, že hlava mi srůstá s tělem, a kůra je šatem kmene. A kůra je šatem kmene. Abych věděl, že květina musí být nahá. A můj smutek je má třináctá komnata. A můj smutek je má třináctá komnata. Zahodil jsem se daleko od sebe. Abych věděl, že jsem mrakem svého nebe. Že jsem mrakem svého nebe. Abych věděl, že hlava mi srůstá s tělem, a kůra je šatem kmene. A kůra je šatem kmene. Abych věděl, že tvá koruna prorůstá místem mého prázdného prostoru. Místem prázdného prostoru mezi tebou a mnou. Abych věděl, že jako šíp poletím až za hranice obzorů. Jako šíp, co letí mlhou a tmou. Ještě stále jsou napnuty tětivy našich těl, ještě stále jsou napnuty tětivy našich těl. Abych věděl. Abych věděl, že obloha prorostla mým tělem. A nejtěžší zápas je vždycky ten, který je před námi. Abych věděl, že pláč je studna, z které nepije ani jeden. Ať známý, či neznámý. Abych věděl, že tvé tělo je i mým tělem. Že tvé tělo je i mým tělem.
Jsme z jedné krve ty a já.
Text: Vladimír Václavek, rok 1994