Síla v Krajině


Motto: Síla, čas, gravitace, láska. Všechny suproidní síly jsou neviditelný.
David Mitchell

Pokaždé, když se na chvíli zastavíme ve zběsilém tempu dnešního světa a zadíváme se, může se stát, že se nám na chvíli, jen na malou chvilinku, poodhrne opona snu zvaného 'životní úspěch' a my zahlédneme skutečnost. Plachou, nahou, skromnou, něžnou, subtliní povahy s nekonečnou láskou vyčkávající a s neskonalým soucitem pozorující náš životní tanec na ostří nože, zvaného čas. Zahlédneme hloubku. Uzříme život. Uvidíme prostor a sebe v Krajině. Je to síla. Síla, čas, gravitace, láska. Nic z toho ve skutečnosti nevidíme a přece se kolem nich točí náš život. Uvidět je znamená poznat je. Poznat je znamená zachovat se podle nich. Zachovat podle nich se znamená přejít. Přejít znamená zachránit se. Cesta je volná.

P.S. Je to za soumraku a za úsvitu, kdy se otvírá trhlina mezi světy.