Modlitba mužů, co zírají na kozy


Matko Země,

abych žil, musím pít Tvou modrou vodu,
žít ve Tvé rudé zemi a jíst Tvou zelenou pokožku.

Pomoz mi získat rovnováhu,
jako ji udržuješ mezi zemí, mořem a vesmírem.

Pomoz mi otevřít srdce a uvěřit,
že mě Univerzum nakrmí.

Mé nohy budou vždy líbat Tvoji tvář
a mé kroky budou sladěny s Tvým tepem.

Nes mé tělo skrze prostor a čas.
Jsi mé spojení s Univerzem a vším, co bude následovat poté.

Já jsem Tvůj a Ty jsi má.
Vzdávám Ti poctu.

Z filmu 'Muži, co zírají na kozy'