Světlo (uvědomění) na konci tunelu (nevědomosti)Denně vstupujeme do obrovské spousty spirál příčin a následků. Najím li se v McDonald's, rozvíjím zcela jiný řetězec událostí, než když se rozhodnu najíst v Loving Hut. Záměrně neříkám, že lepší, nebo horší, ale prostě jiný. To jediné, co nás odděluje od nás samých, je míra vědomí, s jakou do těchto událostí vstupujeme. Míra vědomí a vlastní živosti určuje náš takt (frekvenci), s jakým souzníme s celkem. Hlavní příčinou utrpení je egoická touha po vlastním pohodlí a spokojenosti. Nejrozvinutější forma otroctví je ta, kde si otrok své otroctví už ani neuvědomuje. Vnitřní temnota, kterou nazýváme nevědomostí, je kořenem utrpení. Naším otroctvím je dluh, díky kterému nemůžeme dělat to, co nás baví a jen chodíme tupě odevzdávat svou životní sílu do robotické činnosti, která nám nedává smysl - tedy ani energii - a které říkáme 'práce za peníze'. A přitom všichni sdílíme stejnou potřebu lásky. Během posledních 50 let se propast mezi bohatými a chudými rozšířila víc než kdy předtím. Čím více se staráme o štěstí druhých, tím silnější je náš vlastní pocit blaha. Polovina světových chudých žije v zemích, bohatých na zdroje a 20% světové populace spotřebovává 80% zdrojů. Neexistuje obchod, v němž by prodávali laskavost, musíme si ji vypěstovat sami v sobě. Polovina světového bohatství je soustředěna do rukou 2% populace. Všichni musíme žít v harmonii se svými sousedy. Svět utrácí dvanáctkrát víc na vojenské výdaje, než na pomoc rozvojovým zemím. Nevědomost je zdrojem nenávisti. 5.000 lidí denně umírá kvůli špinavé pitné vodě a téměř miliarda lidí hladoví. Základními zdroji štěstí jsou dobré srdce, soucit a láska. Více jak 50% obchodovaného obilí na světě končí jako krmivo pro zvířata, nebo biopalivo. Čím více vnitřního světla přichází, tím více ubývá temnoty.


~

I o tom pojednává krátký film s názvem 'PŘÍČINA A NÁSLEDEK', s podtitulem DŮSLEDKY TOHO, CO POVAŽUJEME ZA SAMOZŘEJMÉ. A jak se píše na konci filmu: ZA KAŽDÝM LUXUSEM JSOU SKRYTÉ DŮSLEDKY. UVĚDOMIT SI JE, JE PRVNÍM KROKEM NA CESTĚ KE ZMĚNĚ. PROSÍM SDÍLEJTE TOTO VIDEO, ABYCHOM UKONČILI NEVĚDOMOST. A tak ho s radostí sdílím...